Energi Norge

Innhold

Skattemessig behandling av daminvesteringer, vedlikehold eller påkostning

Svar på notat fra Thommessen om den skattemessige behandlingen av daminvesteringer (oktober 2014).