Energi Norge

Innhold

Foto: Stortinget

Statsbudsjettet 2019

Her finner du Energi Norges innspill og reaksjoner til statsbudsjettet 2019.

Budsjettforlik mellom KrF og regjeringen

Det er inngått budsjettforlik mellom regjeringen og Kristelig Folkeparti. 

Se budsjettavtalen her og verbalforslag her.

 • Lav elavgiftsats fjernes for datasentre som driver krypto-produksjon med virkning fra 1. januar 2019.
 • Støtten til Enova styrkes med 100 millioner kroner.
 • Stortinget ber regjeringen utrede hvordan man kan utjevne nettleien for alle forbrukere gjennom et mest mulig effektivt organisert strømnett. 

Energi Norge deltok i følgende høringer i forbindelse med statsbudsjettet 2019:

 1. Innspill til ekspertutvalget for vannkraftskatt

  Les Energi Norges innspill til regjeringens ekspertutvalg som skal gi en helhetlig vurdering av skatteregimet for vannkraften (november 2018).

 2. Høringsinnspill: Energi- og miljøkomiteen

  Les Energi Norges høringsinnspill til Stortingets energi- og miljøkomité i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 (23. oktober 2018).

 3. Høringsinnspill: Transport- og kommunikasjonskomiteen

  Les Energi Norges høringsinnspill til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité i forbindelse med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 (17. oktober 2018).

Siste nytt

 1. Nyhet, Skatt og økonomi

  Bevilger 24 millioner til utslippsfrie hurtigbåter

  I regjeringens reviderte nasjonalbudsjett blir det bevilget 24 millioner kroner til null- og lavutslippsløsninger i fylkeskommunale hurtigbåtsamband. Enova og Nysnø får også mer støtte.

 2. Nyhet, Skatt og økonomi

  Viktigere vannkraft med riktigere skatt

  Reaksjonene på NVEs forslag til nasjonal ramme for vindkraft viser at nordmenn flest ikke uten videre er villig til å gi slipp på mer uberørt natur, heller ikke når det skjer for å produsere strøm som skal bidra til lavere klimagassutslipp.

 3. Nyhet, Fornybar produksjon, Skatt og økonomi

  KIWI investerer i oppgradering av vannkraftverk

  KIWI er den første norske bedriften som investerer i oppgradering av vannkraftverk som en del av sin miljøsatsing. Et av de beste grepene som kan tas mener Den Norske Turistforeningen.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: