Derfor er strømprisen uvanlig høy

Nyhet, Strømnett, Strømmarked

Publisert

Foto: mor og barn ved kjøkkenbordet foran en PC.

I en vanlig bolig brukes minst halvparten av strømmen til oppvarming. Deretter følger varmtvann. Foto: Anastasia Shuraeva / Pexels.

Strømprisene i Sør-Norge har vært uvanlig høye fra andre halvdel av 2021. Hvorfor gikk prisene så kraftig opp, og hva kan vi gjøre for å skjerme forbrukerne på kort og lengre sikt? Her er svar på noen av de vanligste spørsmålene.

I 2020 var gjennomsnittlig spotpris på kraftbørsen Nord Pool 11,6 øre per kilowattime. Det er den laveste årsprisen som noen gang har vært registrert på børsen. I 2021 var prisen i snitt 63,4 øre per kilowattime – som er den høyeste i historien. Strømmen utgjør normalt én tredel av samlet regning, ved siden av nettleie, moms og andre avgifter. 

Hvorfor var prisene så lave i 2020?

De lave strømprisene skyldtes god tilgang på kraft i kombinasjon med lavere strømforbruk enn normalt. Svært mye regn og snø i fjellet og gode vindforhold ga rekordhøy kraftproduksjon. I tillegg var 2020 det varmeste året som noen gang er målt, dermed brukte vi mindre strøm til oppvarming. På toppen av dette var det begrenset kapasitet på kablene til våre naboland, noe som reduserte muligheten til å eksportere overskuddskraft. 

Hvorfor ble prisene så mye høyere fra høsten 2021?
  • Russlands invasjon i Ukraina og reduserte gassleveranser til Europa har ført til skyhøye energipriser. Disse smitter over på Norge gjennom 17 strømkabler for import og eksport.
  • Uvanlig lite nedbør i andre halvår av 2021 ga mindre "drivstoff" til kraftproduksjon. Fyllingsgraden i kraftmagasinene ligger 10-20 prosent under normalen i Sør-Norge. 
  • Norge har fått to nye kabler til Europa som forsterker priseffekten, men som normalt vil bidra til å dempe prisene i vinterhalvåret når vi har lite vann i magasinene. 
  • I tillegg førte en kald vinter og vår til høyere forbruk av strøm til oppvarming.  
Hvordan har prisene utviklet seg videre i 2022?

Gjennomsnittlig spotpris for Østlandet (NO1) var i første halvår 1,56 kroner per kilowattime (ekskl. mva). Det vil si nesten tre ganger høyere enn samme periode i fjor. Prisene for resten av Sør-Norge har vært på samme nivå. Strømstøtten har imidlertid dekket 80 prosent av prisen over 70 øre/kilowttime (inntil 5000 kWh per måned). Det vil si at faktisk pris har vært rundt 87 øre/kWh. I Midt- og Nord-Norge har prisene vært betydelig lavere, og lavere enn samme periode året før.

Hvordan kan vi sikre at folk har råd til å betale strømregningen sin? 

Staten bør opprettholde midlertidige støttetiltak så lenge priskrisen varer. Strømstøtten er viktig for å dempe de ekstreme regningene, og elavgiften bør fjernes permanent. Når vi kommer over pristoppen, bør flere vurdere fastprisavtaler på strøm. I tillegg må det legges til rette for mer kraftproduksjon, som i seg selv vil bidra til lavere strømpriser.   

Hva med forslaget om en statlig makspris på strøm? 

Dagens strømmarked gir best balanse mellom tilbud og etterspørsel på kort og lang sikt. Med en statlig makspris på for eksempel 50 øre/kWh, svekkes konkurransen og kundene risikerer å betale for mye over tid. I motsatt situasjon, når det er knapphet på strøm, mister vi prismotivasjonen for å spare på forbruket. Da øker faren for rasjonering. 

Hva kan jeg selv gjøre for å spare på strømmen? 

I en vanlig bolig brukes minst halvparten av strømmen til oppvarming. Deretter følger varmtvann. Skru av varmen i rom du ikke bruker (men sjekk at ikke vannrør fryser). For hver grad du senker innetemperaturen, reduseres energikostnadene med rundt fem prosent. Et annet tips er å montere tettelister rundt dører og vinduer. En litt større investering er å installere varmepumpe eller rentbrennende vedovn. Her finner du flere sparetips

Hvorfor er strømprisen i Midt- og Nord-Norge mye lavere enn i sør?

Det er mye vann i magasinene i Midt- og Nord-Norge og sammen med mye ny vindkraft i Nord-Sverige gir det mye billig kraftproduksjon i de nordlige regionene. Det er imidlertid ikke nok kapasitet på strømlinjene sørover og over grensa mot Sverige til å frakte overskuddskraften til Sør-Norge. Da presses prisene i Nord og Midt-Norge ned. 

Hvorfor påvirkes norske strømpriser så mye av Europa? 

Norge fikk sin første strømkabel til Sverige i 1960. Siden den gang har vi koblet oss sammen med en rekke andre land gjennom totalt 17 forbindelser. Det gir tryggere strømforsyning og bedre utnyttelse av kraftressursene, men fører også til at vi blir mer påvirket av prisene i våre naboland. Norge har likevel hatt Europas laveste strømpriser i over 20 år. 

Hva betyr de nye kablene til Tyskland og England for strømprisen? 

Prisvirkningen av kablene til Tyskland og England utgjør rundt 10 prosent av de uvanlig høye strømprisene siden høsten 2021. Strømprisene i Sør-Norge ville vært rekordhøye også uten disse kablene, fordi vi påvirkes gjennom de 15 øvrige forbindelsene til våre naboland. Kablene er vår forsikring i tørre og kalde år, og bidrar normalt til jevnere priser. NVEs analyser viser at uten mellomlandskabler kunne strømprisene i Norge vært to-tre ganger høyere om vinteren

Hva betyr økt vindkraftproduksjon for prisene? 

Rundt åtte prosent av den årlige kraftproduksjonen i Norge kommer nå fra vindkraft. Mer vindkraft bidrar til lavere strømpriser. Men ettersom produksjonen varierer etter vindforholdene, vil vi også få mer ustabile priser. Derfor er det viktig å videreutvikle den mer fleksible vannkraften som kan regulere produksjonen opp og ned etter behov. 

Har det noe å si for prisen hva slags strømavtale jeg har? 

Tre av fire norske strømkunder har en avtale koblet til spotprisen på den nordiske kraftbørsen Nord Pool. Det vil si at strømregningen følger svingningene i markedet. Dersom du ønsker mer forutsigbare kostnader, bør du vurdere en fastprisavtale. Men da er det lurt å vente til prisene faller mer tilbake til normalen.  

Hvordan vil prisene utvikle seg i årene fremover, når vi skal bruke stadig mer strøm? 

Ifølge NVEs kraftmarkedsanalyse vil kraftforbruket i Norge øke med over 25 prosent frem mot 2040, grunnet elektrifisering og industriutbygging. Forbruket øker raskere enn utbyggingen av ny kraftproduksjon. Gjennomsnittlig strømpris er ventet å ligge rundt 50 øre/kWh. På kort sikt vil prisene være svært væravhengige, slik vi har sett de siste årene. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: