Energi Norge

Innhold

Engrosmarkedet

Bilde som viser hvordan engrosmarkedet fungerer

På engrosmarkedet møtes profesjonelle aktører innenfor kraftnæring, som produsenter, kraftleverandører og storforbrukere. Sluttkundene (forbrukerne) er ikke aktive på engosmarkedet.

 1. Politisk sak, Strømmarked

  Intradagmarked

  Intradaghandel er en god ordning hvor fleksibel norsk vannkraftproduksjon har et konkurransefortrinn. Det er derfor viktig at Norge får muligheten til å utnytte denne fordelen, mener Energi Norge.

 2. Politisk sak, Strømmarked

  Kapasitetsmarkeder

  Flere land i Europa har innført kapasitetsmarkeder innenfor krafthandel. Dette er Energi Norge negativ til og mener dette har konsekvenser for krafthandelen også i Norge.

 3. Politisk sak, Strømmarked

  Regelverk for krafthandel

  Som en følge av finanskrisen i 2008, har EU utarbeidet et nytt regelverk for handel med finansielle produkter og varederivater og er i ferd med å revurdere eldre lover som regulerer finansiell handel og tilbud av finansielle tjenester.

Flere nyttige sider om norsk og europeisk krafthandel

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: