Energi Norge

Innhold

Engrosmarkedet

Hender som holder en mobil som viser grafer. Foto

På engrosmarkedet møtes profesjonelle aktører innenfor kraftnæring, som produsenter, kraftleverandører og storforbrukere. Sluttkundene (forbrukerne) er ikke aktive på engosmarkedet.