Energi Norge

Innhold

Hva er strømmarkedet?

Bilde av mennesker som sitter foran PCer

Krafthandel hos NordPool. Foto: Caroline Roka

Strømmarkedet kan som andre markeder, deles i et engrosmarked (for profesjonelle aktører med konsesjon) og et detaljmarked for vanlige privatkunder eller bedrifter. Engrosprisen på strøm fastsettes i et internasjonalt marked på basis av etterspørsel fra alt forbruk og tilbud fra kraftprodusentene. I Norden fastsettes prisen på en felles nordisk strømbørs, Nord Pool Spot. Dette er en handelsplass for engrosaktører.

Omtrent 70 prosent av kraften i Norge omsettes på strømbørsen. Dette er et rent fysisk marked hvor selgerne faktisk må levere kraft og der kjøperne faktisk må avta den. Du kan ikke ta spekulative posisjoner, altså for eksempel kjøpe kraft for levering i morgen, men selge den igjen før børsen stenger.

Klokken tolv om formiddagen på hverdager stenger markedet. Da er kraftprisen for hvert timeintervall dagen etter fastsatt.

Kraftprisene for de neste dagene, ukene og år handles også på børs. Dette er også en handelsplass for profesjonelle aktører. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: