Energi Norge

Innhold

Hvorfor svinger strømprisen?

Fagartikkel, Strømmarked

Publisert

Bilde av en mann i verneutstyr som går mot en arbeidsbil foran et bygg. Vindmøller til venstre i bildet

Smøla vindpark. Foto: Camilla M. Granheim / Energi Norge

Vi har felles strømmarked i Norden, og kraftproduksjonen i Norge er nær 100 prosent fornybar og basert på vannkraft og noe vind. Mengden kraft som produseres i Norge er svært avhengig av vær og vind.

I et middels år produserer vi 138 TWh, mens forbruket er på ca 125 TWh. Hvor mye kraft vi har og hvor mye som må eksporteres varierer. Dette har derfor betydning for strømprisen.

Strømprodusentene i Norden har ulike kostnader med å bygge ut og drive sine produksjonsanlegg. Utover de faste kostnadene som kommer fra investeringene i produksjonsanleggene har kraftverk også variable kostnader ved drift. De som har høyest variable kostnader er kraftverk som må kjøpe inn brennstoff som kull, gass, olje eller uran til atomkraftverk. Vannkraftverk og vindkraftverk har lave variable kostnader og er gjerne de som også produserer når prisene blir lave.

Derfor er det slik at i år eller perioder med lite nedbør og vind i Norden så minker vannkraft og vindproduksjonen og ettersom dyrere produksjoner kommer inn så stiger prisen for å dekke etterspørselen. Miksen av produksjonstyper bidrar til felles forsyningssikkerhet i Norden.

En stadig økende andel fornybarkraft fra vind og etter hvert også fra solceller gjør Norges regulerbare vannkraft mer verdifull for forsyningssikkerheten.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: