Energi Norge

Innhold

Rapport, Strømmarked

Publisert

Håndbok om offentlighetsloven

Energi Norge har laget en praktisk håndbok for å etterleve offentlighetsloven. Håndboken kan leses og bestilles her.

Håndboken er beregnet for ledere og medarbeidere i selskaper som er omfattet av den nye offentlighetsloven. I utgangspunktet er få saker unntatt offentlighet. Mange medarbeidere må derfor tilpasse saksbehandlings-prosedyrene til den nye loven.

291-2009 Håndbok for å etterleve offentlighetsloven
Håndboken er utarbeidet av Thommessen Krefting Greve Lund AS Advokatfirma.

Den nye offentlighetsloven med forskrift trådte i kraft 1.1.2009. En rekke selskaper innen energibransjen vil nå være omfattet av denne loven og må forholde seg til et regelverk de ikke tidligere var kjent med. Håndboken hjelper selskapene til å håndtere den nye loven i praksis.

Boken gir en oversikt over hvilke typer virksomhet som er omfattet av loven og hvilke kriterier som i denne sammenheng er sentrale. Videre gjennomgås regler for journalføring, saksbehandlingsregler ifm. håndtering av innsynsbegjæringer og regler for hvilke saksdokumenter/opplysninger selskapet skal gi innsyn i. Unntaksregler er beskrevet. Som vedlegg er gitt forslag til standardbrev for ulike typer avvisning/svar og avslag.

Notatet "Ny offentlighetslov – konsekvenser for nettselskapene, EBL m.fl." av 5.11.08, utarbeidet av ovennevnte advokatfirma, er også med som vedlegg.