Innhold

Dokument, Strømmarked

Publisert

Kompensasjon til sluttbrukere ved strømbrudd

NVE vedtok i 2006 endringer i kontrollforskriften som medfører at sluttbrukere skal kompenseres for strømavbrudd på mer enn 12 timer. Ordningen trådte i kraft 1.1.2007.