Energi Norge

Innhold

Dokument, Strømmarked

Publisert

Kompensasjon til sluttbrukere ved svært langvarige avbrudd

NVE innførte fra 1. januar 2007 en ordning med direkte utbetaling til sluttbrukerne ved svært langvarige avbrudd, det vil si over 12 timer. Ordningen gjelder for sluttbrukere på alle nettnivå.

Satsene er som følger:
a) kr 600 for avbrudd over 12 timer opp til og med 24 timer
b) kr 1400 for avbrudd over 24 timer opp til og med 48 timer
c) kr 2700 for avbrudd over 48 timer opp til og med 72 timer.
For avbrudd ut over 72 timer skal det gis et tillegg på kr 1300 for hver ny påbegynt tjuefiretimers periode avbruddet varer.

Under langvarige avbrudd og arbeid med oppretting av normal strømforsyning, vil kunden kunne oppleve kortvarige perioder med normal forsyning. Flere påfølgende avbrudd regnes som sammenhengende om ikke normal forsyning opprettholdes i minimum to timer sammenhengende.

Sluttbrukerne må fremme et krav innen rimelig tid etter at normal forsyning ble gjenopprettet. For fritidsboliger kan et samlet årlig krav ikke overstige forventet innbetalt nettleie for det året.

Kompensasjonsordningen har ikke til hensikt å være en erstatningsordning for faktiske kostnader som kundene opplever som følge av redusert leveringskvalitet. Dette vil også i fremtiden reguleres gjennom forbrukervernlovgivningen og privatrettslige avtaler. Ordningen er en omfordeling mellom kunder og virker i praksis som en differensiering av overføringstariffene basert på opplevde forskjeller i leveringskvalitet.

Det kan være mange spørsmål knyttet til praktiseringen av ordningen. På oppfordring fra medlemmer viser vi på nytt vedlagte notat fra Thommessen som gir svar på flere forhold.