Innhold

Dokument, Strømmarked

Publisert

Nettselskapenes stengingsadgang

Stortinget har nylig vedtatt at kjøp og salg av elektrisk kraft til kunder som faller inn under betegnelsen "forbruker" skal være omfattet av forbrukerkjøpslovens regler.

Advokatfirmaet Thommessen har laget et notat på "Nettselskapenes stengningsadgang i henhold til de nye forbrukerkjøpsreglene".