Energi Norge

Innhold

Felles fakturering av strøm og nettleie

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Bilde av kraftmaster

Foto: NTE

Det går mot en énfakturamodell i det norske sluttbrukermarkedet for strøm, med ansvarsforhold som i stor grad er i tråd med Energi Norges anbefalinger. Dette kom frem i en orientering fra NVE under et seminar om ny markedsmodell denne uken.

Over 80 representanter fra 50 nordiske selskaper og organisasjoner var representert da Energi Norge arrangerte temadag om ny markedsmodell og innføring av norsk elhub på Gardermoen.

Som en del av programmet orienterte NVE om sitt arbeid for utvikling av strømmarkedet. Karl Magnus Ellinggard og Ivar Clausen fortalte at utviklingen går mot en énfakturamodell, der kraftleverandøren skal være primær kundekontakt, men nettselskapene skal fortsatt kunne ha kontakt.

Markedsmodellen vil i utgangspunktet ha følgende rollefordeling (endringer kan skje):

Kraftleverandør

  • Ansvar for den primære kundekontakten
  • Ansvar når strømkunden flytter, eller vil bytte kraftleverandør, og andre markedsprosesser
  • Økonomisk ansvarlig overfor nettselskapet
  • Ansvar for fakturering av strøm og nettleie, uten anledning til påslag på nettleien
  • Kraftleverandører som ikke overholder sine forpliktelser, kan fratas konsesjon

Nettselskap

  • Ansvar for nettjenesten
  • Ansvar for å administrere el- og Enova-avgift, men dette faktureres av kraftselskapet
  • Fortsatt kontakt med kunden ved feil knyttet til levering
  • Skal kreve anleggsbidrag

– Dette er i stor grad i tråd med vår posisjon og forslag til ansvarsfordeling. Det er nyttig for bransjen at vi får et mål å jobbe mot. Det gjør det tydeligere hvilke avklaringer som det fortsatt må jobbes med, sier næringspolitisk rådgiver Ole Haugen i Energi Norge.

NVE har nå fokus på at innføring av elhub skjer innen 1. oktober 2016, mens installasjon av smarte strømmålere (AMS) er på plass før 1. januar 2019.

Status i Norden

Foruten innlegg fra NVE og Energi Norge om kraftnæringens posisjon rundt innføringen av énfakturamodellen, viste den svenske Energimarknadsinspeksjonen til vurderinger som tyder på betydelige nytteverdier ved innføring av elhub i Sverige. De ønsker å innføre en leverandørsentrisk modell, og en utredning med anbefalte tiltak for informasjonshåndtering i det svenske strømmarkedet vil bli lagt frem 19. juni.

Dansk Energi orienterte også om erfaringene med avregulering av strømmarkedet og innføring av elhub i Danmark, blant annet hvordan kontakten mellom nettselskaper og kraftleverandører er regulert og avtalefestet.

Elhub-prosjektet i Norge deltok også i møtet. Prosjektet gjennomfører nå møter med alle selskaper for å informere om neste fase som vil involvere selskapene i migrering av data til elhuben.

– Vi har innkalt til møte 11. juni med elhub, KS Bedrift og Defo for å se på hvordan kraftnæringen nå bør starte forberedelsene til testing og migrering av data. Dette blir en utfordrende prosess, der det er viktig at hele bransjen jobber sammen, sier Haugen i Energi Norge.

Innføring av avanserte målerløsninger, elhub og forberedelser til innføring av énfakturamodell i Norge skjer i tråd med anbefalinger fra den nordiske regulatororganisasjonen, NordReg. Endringene har dermed også støtte fra felles erklæringer på politisk nivå i Norden.