Energi Norge

Innhold

Forbrukernes rettigheter styrkes

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Bilde av fornøyd dame som betaler regninger i nettbanken

I forbindelse med gjennomføringen av EUs direktiv om forbrukerrettigheter i Norge, er det gjort endringer i flere norske lover som styrker forbrukernes rettigheter.

Endringene som gjelder loven om opplysningsplikt og angrerett, avtaleloven, forbrukerkjøpsloven og finansavtaleloven trådte i kraft 20. juni.  

Den nye angrerettloven gir forbrukeren rett til flere opplysninger før et kjøp enn tidligere. Samtidig har det kommet en ny forskrift som innebærer at angreskjemaene A, B og C erstattes av ett skjema for ikke-finansielle varer og tjenester – deriblant omhandler strømavtaler – og ett for finansielle tjenester. 

I Norge kan næringsdrivende lage sitt eget skjema eller laste ned et tilsvarende skjema fra departementets nettside, men det er obligatorisk å anvende malen ved utforming av angreskjemaet. For forbruker er det fortsatt frivillig å anvende angreskjemaet ved bruk av angrerett.

Link til angreskjema for bruk ved salg av strømavtaler

Endringer i gebyrregler

I tråd med endringer i Finansavtaleloven, kan ikke selskaper som ønsker å kreve gebyr for bruk av en bestemt betalingsmåte – eksempelvis kontanter, kredittkort eller avtalegiro – kreve mer enn de faktiske kostnadene forbundet med den aktuelle betalingsmåten.  Forbruker skal på forhånd opplyses om et slikt gebyr eller bruk av rabatt for bruk av et bestemt betalingsinstrument.

– Dette betyr at selskapene for eksempel kan pålegge kundene gebyrer som dekker kostnader til banken i forbindelse med for eksempel en korttransaksjon. Alminnelige adminstrative kostnader og nødvendig inntjening inngår i pris og ikke gebyrer, sier næringspolitisk rådgiver Ole Haugen i Energi Norge.

Han understreker at selskapene står fritt til å gebyrlegge noen betalingsformer for å kunne styre forbrukeren mot ønskede betalingsmåter, eksempelvis avtalegiro fremfor andre girotyper.

Adgangen til å gebyrlegge andre tjenester, rammes ikke av lovendringen. Gebyr for utsendelse av papirfaktura vil for eksempel ikke rammes.