Energi Norge

Innhold

Norsk strøm er fornybar og ren

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Bilde av Vamma kraftverk

Hafslunds Vamma kraftverk Foto: Hafslund

I flere medier skapes det inntrykk av at norske strømkunder som ikke kjøper opprinnelsesgaranterte strømavtaler, ender opp med "skitten strøm" i stikkontakten. Det stemmer ikke.

Norsk kraftproduksjon er nær 100 prosent fornybar – og består i all hovedsak av vannkraft. Hver dag utveksler vi strøm med våre naboland gjennom kraftlinjer og sjøkabler, så vi kan aldri vite eksakt hvor elektronene kommer fra. Det vi derimot vet, er at vi produserer mer fornybar kraft i Norge enn vi bruker selv. De siste ti årene har Norge i snitt eksportert netto 7,8 TWh (milliarder kilowattimer) strøm årlig. Sannsynligheten for at norske kunder får "skitten strøm" i stikkontakten er svært liten.

EU har etablert et marked for opprinnelsesgarantier som forutsetter at all strøm flyter fritt i Europa. Fysikkens lover tilsier derimot at du får strømmen din fra nærmeste kraftverk. Kjøp av garantier endrer ikke på dette. Derfor er det heller ikke tillatt å markedsføre opprinnelsesgaranterte strømavtaler med at de gir mer miljøvennlig strøm enn andre strømavtaler. Dette er nedfelt i bransjenormen som kraftnæringen utarbeidet sammen med Forbrukerombudet allerede i 2007.

Hva er da hensikten med opprinnelsesgarantier? Først og fremst at du som kunde frivillig kan være med på å premiere fornybar kraftproduksjon. Og at produsenter av fornybar kraft får en ekstrainntekt som kan gjøre det mer attraktivt å investere i fornybar energi. Ordningen er langt fra fullkommen, men kan over tid bidra til et mer klimavennlig energisystem i Europa.

Norske kraftprodusentene tjener i dag 0,1 øre per kilowattime på opprinnelsesgarantier – som i hovedsak selges til utlandet grunnet laber interesse her hjemme. Norske husholdninger som ønsker det, kan enkelt kjøpe en opprinnelsesgarantert strømavtale for noen tikroner ekstra i året.

Uansett hvilken strømavtale du velger, kan du være trygg på at elektrisitet er en klimavennlig energiløsning fordi du aldri slipper ut klimagasser når du bruker strøm. Eventuelle utslipp tas hånd om ved kraftverket. Og i Norge kommer strømmen fra utslippsfrie vann- og vindkraftverk.

Artikkelen som kommenteres ovenfor ble først publisert av Bergens Tidende