Forbrukerombudet får kompetanse som tilsyn i strømmarkedet

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Mann som sitter med en kopp kaffe og nettbrettet sitt.

Energi Norge er positiv til at det etableres regler og rammer for strømmarkedet som gjør dette til et enda tryggere marked for forbrukerne. Foto: Karolina Grabowska.

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har foreslått styrking av Forbrukerombudets rolle som tilsyn i forbrukermarkedene. Energi Norge er positive til at det etableres regler og rammer for strømmarkedet som gjør dette til et enda tryggere marked for forbrukerne.

Departementets styrking av Forbrukerombudets rolle og klargjøring av rollene til Forbrukerombudet og Forbrukerrådet gjelder tilsyn med salg, markedsføring, avtaler og avtaleinngåelser med forbrukere. 

– Energi Norge er positiv til at det etableres regler og rammer for strømmarkedet som gjør dette til et enda tryggere marked for forbrukerne. En viktig driver i alle markeder er aktørenes kommunikasjon med kundene, sier næringspolitisk rådgiver Ole Haugen i Energi Norge.

Det nye tilsynets rolle bør skje koordinert med andre tilsynsfunksjoner i strømmarkedet slik at markedet oppleves som forutsigbart og attraktivt for aktørene.

Overlapper med NVE

Det ligger i et markeds egenart at kunder skal kunne velge mellom ulike aktører og løsninger. Dette er viktig for en velfungerende konkurranse i strømmarkedet, som reguleres av NVE. Energi Norge peker derfor på behov for koordinert opptreden der hvor Forbrukerombudets tilsyn med forbrukervernet i strømmarkedet er overlappende med eksisterende regelverket som regulerer markedsaktørene gitt av NVE i sitt høringssvar.

– Et tilsyn for å overvåke aktørenes markedsføring, og avtalepraksis spesielt, må koordineres med sektortilsynet NVE. Vi mener NVE ivaretar noen av de samme hensyn som forslaget om etablering av et nytt tilsyn vil dekke. NVE har utover mulighet for gebyrer i alvorlige tilfeller også mulighet til å vurdere aktørenes konsesjon ved brudd på lover. Det er et meget sterkt virkemiddel som ikke nødvendigvis finnes i alle andre forbrukermarkeder og som kan tale for et redusert behov for styrkede sanksjonsmuligheter, sier Haugen videre.

Forenkling i Markedsrådet må utredes

Forbrukerombudet fører i dag tilsyn med selskapenes markedsføring, og her har også Markedsrådet en sentral rolle. Gjennom avtale mellom Energi Norge og Forbrukerombudet er det utarbeidet standardavtaler for forbrukere både når det gjelder nettilknytning, nettleie og levering av kraft.

Energi Norge ber om at forslagene om forenklet saksgang og beslutningsprosedyre i Markedsrådet utredes nærmere for å sikre næringsdrivendes mulighet til å legge frem og prosedere sitt syn både skriftlig og muntlig.