Energi Norge

Innhold

Nye standardvilkår for strømavtaler

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Mamma leker med barnet sitt foran vaskemaskinen

De nye standardvilkårene for levering av strøm er enklere avtaler både for forbrukerne og leverandørene. Foto: Yuri Arcurs

Endringer i standardvilkårene for strømavtaler vil bidra til å gjøre strømmarkedet enklere og tryggere for kundene.

Energi Norge og Forbrukerombudet er enige om endringer i standardvilkår for strømavtaler mellom forbrukere og kraftleverandører.

De nye vilkårene er bedre for forbrukerne på flere områder:

  • Alle strømkundene skal nå få direkte varsel på e-post, SMS eller liknende dersom leverandøren endrer strømprisen, eller gjør andre endringer i strømavtalen.
  • For kunder som ønsker å gå ut av fastprisavtaler eller avtaler med bindingstid, skal det nå stå klart og tydelig i vilkårene hvordan selskapet beregner hvor mye kunden må betale for dette.
  • Betalingsvilkår skal stå klart og tydelig i avtalen. Dette er spesielt viktig i avtaler med forskuddsbetaling. Modellen for beregning av hvor mye selskapet kan kreve i forskuddsbetaling, skal følge forskriften som er fastsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat.
  • Kunder på fastprisavtaler og andre avtaler som løper ut etter en viss tid, skal slippe å bli overført til dyr «ventestrøm» fra nettselskapet.

Enklere avtaler for alle parter

Administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge mener endringene bidrar til enklere og mer rasjonelle avtaler både for strømkundene og leverandørene.

– For eksempel kan avtaler som går ut videreføres på spotpris med et fast tillegg. Det er mer gunstig både for kundene og for leverandørene. I tillegg har vi fått klare regler for hva kundene må betale ved brudd på bindingstiden, sier Ulseth.

Kan hindre tvister

– De oppdaterte vilkårene vil gjøre det klarere for forbrukerne hva slags vilkår som gjelder ved kjøp av strøm. De vil også sikre at forbrukerne får varsel om endringer i priser og vilkår, sier juridisk direktør i Forbrukerombudet Frode Elton Haug, og legger til:

– Vi håper dette kan styrke strømmarkedene og bidra til å hindre tvister mellom forbrukere og strømselskap i framtiden.

Strømselskapene skal ta de nye standardvilkårene i bruk snarest mulig, og senest innen 1. januar 2017.

  1. Standardavtaler for forbrukerkunder

    Last ned Energi Norges standardavtaler for nettleie, kraftlevering og tilknytning for forbrukerkunder, sist oppdatert i 2017 av Forbrukerombudet og Energi Norge.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: