Energi Norge

Innhold

Strømselskaper ser mulighet i digitalisering

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Digitalisering og innovasjon var tema under Markedskonferansen 2016.

Digitalisering utfordrer fornybarnæringen til å tenke nytt. For at strømleverandørene skal møte utfordringene fremover må innovasjon og kundefokus forenes.

- Stadig flere deler av samfunnet blir digitalisert. Det utfordrer alle bransjer til å tenke nytt, også energibransjen, sa Bente Sollid Storehaug, administrerende direktør i ESV Digital i sitt innlegg under Markedskonferansen 2016.

Digitalisering og innovasjon var tema da 170 deltakere fra fornybarnæringen var samlet på årets konferanse.

- Digitalisering betyr først og fremst at vi må ha en langt dypere forståelse og innsikt i kundeatferd, vi må skjønne kunden og se hvordan kunden bruker oss. Det betyr at vi både må ha data om kunden og vi må følge kundereisen på en helt annen måte, sier Margit Unander, direktør privatmarked i LOS.

Unander trekker også frem at strømselskapene må endre og tilpasse prosessene til en digital virkelighet.

Kundetilpasset kommunikasjon

På Markedskonferansens første dag, ble digitalisering knyttet opp mot mulighetene som ligger i kundetilpasset kommunikasjon i alle flater.

Ifølge Karin Breen, administrerende direktør i Maik, gjelder det å henge med på utviklingen. Breen trekker frem at økt digitalisering gir en mulighet for næringen ved utvikling av nye kundekonsepter i samarbeid med andre.

- Det ligger også muligheter i det å hente inn relevant informasjon om kundene, for å benytte det i utvikling av tjenester, sier Breen.

Videre trekker også Breen frem mulighetene som ligger i kundetilpasset markedsføring.

- Med tanke på markedskommunikasjon så vil selv små aktører ha mulighet til å nå kundene mer effektivt enn tidligere. Tidligere måtte man benytte massemedier, men nå kan man ved å benytte sosiale medier nå målgruppen for en mindre kostnad, sier Breen.

Kunden som driver for innovasjon

Innovasjon og gode ideer er en av drivkreftene for økonomisk vekst og utvikling av samfunnet.

- Det skjer allerede mye innovasjon i dagens markedsselskaper. Jeg tror det er viktig å fokusere på å tjene penger på dagens kjernevirksomhet lengst mulig, og samtidig bygge nye forretningsmodeller, sier Arnstein Flaskerud, strategidirektør i Fjordkraft.

Ifølge Flaskerud er mer konkurranse stikkordet for at det skal investeres mer i innovasjon.

- Denne bransjen har vært igjennom sterke reguleringer de siste årene. Det å legge til rette for konkurranse, like spilleregler, skille mellom monopol og konkurranse, skille på merkevarene, tror vi er helt riktig. Og så må vi passe på at myndighetene gjør det attraktivt for aktørene å være i markedet, sier Flaskerud.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: