Energi Norge

Innhold

Avtale om minimumkapasitet på dansk-tysk grense

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Hafslund Nett Driftssentralen

Handel med strøm fra Jylland til Tyskland har vært begrenset de siste årene. Nå har danske og tyske myndigheter inngått en avtale om at det til enhver tid skal stilles et minimum av kapasitet til rådighet. Foto: Hafslund

Danske og tyske myndigheter har inngått en avtale om at det til enhver tid skal stilles et minimum av kapasitet til rådighet for handel på kabelforbindelsen mellom Danmark og Tyskland.

Handel med strøm fra Jylland til Tyskland har vært begrenset de siste årene, til bare 200 MW i gjennomsnitt i 2016. Avtalen legger opp til en gradvis økning i minimumskapasiteten, fra 700 MW i 2018 til 1 000 MW garantert ledig kapasitet fra 1. april 2019.

– Reduserte eksportmuligheter har innvirkning på den nordiske kraftprisen. Derfor har vi i Energi Norge, sammen med de andre nordiske bransjeforeningene, lenge jobbet for å få på plass en avtale som sikrer en minstekapasitet for handel på elspotmarkedet i retning Tyskland, sier næringspolitisk rådgiver Andrea Stengel i Energi Norge.

Nordisk dialog

Administrerende direktør Oluf Ulseth har blant annet vært i flere møter med EU-kommisjonen på vegne av den fellesnordiske bransjeorganisasjonen Nordenergi.

– Vi vil nå vurdere avtalen sammen med de andre nordiske foreningene og håper at vi blir holdt oppdatert på handelsløsningen som nå diskuteres, sier Stengel.

Regulatorene i Tyskland og Danmark jobber nå med en handelsløsning som skal garantere kapasitet i spotmarkedet.

Les pressemelding fra det danske energidepartementet

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: