Energi Norge

Innhold

Diskuterte fremtiden for opprinnelsesgarantier

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Vindmøller på snaufjellet

Energi Norge er opptatt av at ordningen med opprinnelsesgarantier kan forstås bedre av kundene og at markedsplassen forbedres. Foto: Camilla Granheim

Under et møte i regi av OED, ble en rekke forslag til forbedringer ved ordningen med opprinnelsesgarantier lagt på bordet. Energi Norge fremhevet behovet for bedre kommunikasjon om NVEs varedeklarasjon og styrking av markedsplassen for garantiene.

I forbindelse med at regelverket for den europeiske opprinnelsesgarantiordningen nå revideres som en del av EUs revisjon av fornybardirektivet, inviterte Olje- og energidepartementet og NVE til møte om ordningens fremtid 5. mai. Over 50 aktører fra næringsliv, offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner deltok på samlingen.

Energi Norges presenterte en rekke forslag til forbedringer (se vedlegg).

– Vi er opptatt av at ordningen kan forstås bedre av kundene og at markedsplassen forbedres, slik at tilliten til garantiene styrkes, uttrykte næringspolitisk rådgiver Knut Kroepelien i Energi Norge i sitt innlegg.

I dette ligger at det må gjøres klarere hva kunden faktisk kjøper, samtidig som ordningen må fungere godt sammen med klimakvotesystemet ETS. Han understreket likevel at det er ønskelig å vente med å foreslå endringer i de juridiske rammene for ordningen inntil EU har besluttet endringene i et nytt fornybardirektiv i 2018.

En rekke forslag

Norsk Industri la frem et forslag om å tildele opprinnelsesgarantiene vederlagsfritt til norske leverandører. Dette vil etter Energi Norges oppfatning ikke være noen forbedring, men derimot innebære at norsk fornybarnæring overlater flere hundre millioner kroner i inntekter til andre land.

– I tillegg er forslaget antakelig i strid med fornybardirektivet og EUs alminnelige regler om fri varebevegelse og konkurranse, sier Kroepelien.

Miljøorganisasjonen Zero foreslo videre å begrense ordningen til ny fornybar energi og fornybare energikilder som ikke mottar finansiell støtte. Energi Norge har vurdert dette i vedlagte brev til OED og kommet til at dette ikke vil være noen forbedring. Ordningen skal gi mulighet for kunden til å velge fornybaregenskaper uavhengig av om det er en ny eller eksisterende produksjon. Det er valgfritt.

Økt forbrukermakt

Det deltok ingen utenlandske aktører på møtet, selv om Energi Norge hadde tatt til orde for dette. Men da Energi Norge var i kontakt med Pedro Faria, teknisk direktør
for den uavhengige stiftelsen Carbon Disclosure Project (CDP), i forkant av møtet, var han tydelig på viktigheten av opprinnelsesgarantiordningen for europeiske strømkunder.

– Europeiske forbrukere er opptatt både av miljøkonsekvenser og sosiale innvirkninger av forbrukervalgene de tar. Ettersom opprinnelsesgarantier er en pålitelig måte å "spore" kraftproduksjonen på og gir forbrukerne den informasjonen de ønsker, gis de makt til å velge hva slags type strøm de ønsker å kjøpe, sier han.

Han understreker at opprinnelsesgarantier bør gjelde all type produksjon – ikke bare strøm fra fornybare kilder og "co-generation" – for at denne forbrukermakten skal kunne fungere optimalt.

 

  1. Innspill til forbedring av opprinnelsesgarantiordningen

    Les Energi Norges innspill til forbedringer av ordningen med opprinnelsesgarantier. Brevet ble sendt til Olje- og energidepartementet 8. mai 2017.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: