Innhold

Har spart 13 millioner på smarte målere

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Mann sitter foran mange PC skjerm og smiler. Foto

Ringeriks-Kraft Nett har fått en helt ny oversikt over kraftnettet etter at smarte målere ble installert hos kundene, fastslår prosjektingeniør Morten Sjaamoe. Foto: Tore Halvorsen / Energiteknikk

Ringeriks-Kraft Nett var blant de første i landet til å innføre smarte strømmålere for sine kunder. Nå ser de store sparegevinster som kommer både nettselskapet og kundene til gode.

Det er drøyt tre år siden Ringeriks-Kraft Nett satte i drift sitt lokale system med smarte målere for 22.000 kunder i kommunene Ringerike og Hole. Nettdirektør Jan Erik Brattbakk slår fast at erfaringene så langt utelukkende er positive. Den nye teknologien har satt nettvirksomheten på sporet av effektiviseringsgevinster som kun fantasien setter grenser for. Så langt har investeringen bidratt til innsparinger i størrelsesorden 13 millioner kroner. Og fortsatt er mye mer i vente.

Nettsjef Jan Erik Brattbakk. Foto: Tore Halvorsen / Energiteknikk

Helt ny innsikt

– Det som vi trodde skulle bli et kostbart myndighetspålagt krav med begrenset nytteverdi, er blitt til et system som både vi og kundene har glede av. Vi har fått en oversikt i lavspentnettet som legger til rette for effektiviseringsgevinster som vi bare kunne drømme om tidligere, sier Brattbakk.

Med PC-er, nettbrett og mobiltelefoner kan kundene løpende følge med på sitt eget strømforbruk, med de muligheter for å tilpasse adferd dette legger til rette for.

På samme måte har de ansatte i nettselskapet oppdatert detaljkunnskap om tilstanden i nettet. På sine skjermer kan operatørene avlese belastningskurver, og ta initiativ til å rokkere på kapasiteter i systemet når situasjonen tilsier det. Flytting av transformatorer er et relevant tiltak i så måte.

Sparer investeringer

– Vi slipper i større grad å gjennomføre kostbare og unødvendige investeringer i strømnettet. Med hjelp av den nye teknologien kan vi blant annet gjøre mer kvalifiserte vurderinger for investeringer, drift og vedlikehold av den elektriske infrastrukturen, forklarer Brattbakk.

Sparte investeringer i nettet kommer kundene til gode ved at nettleien kan holdes lavere enn den ellers ville vært. I tillegg blir det mindre anleggsarbeid og inngrep i natur og lokalsamfunn.

– En viktig forutsetning er å ikke undervurdere omfanget av tilgjengelig datamengde. De analysemuligheter dette åpner for gir kvalifisert grunnlag for å iverksette målrettede tiltak, sier Brattbakk.

Mye å glede seg til

Det er ingen tvil om at de 26 ansatte i nettselskapet har fått en mer meningsfylt arbeidsdag. Nå kan de i større grad konsentrere seg om det som sikrer kvalitet i strømnettet. Det er selvfølgelig også av betydning at de ansatte har vært involvert fra A til Å i implementeringen av systemet.

– Alle selskaper som fortsatt ikke er kommet i gang med driftsfasen, har mye å glede seg til, slår Brattbakk entusiastisk fast.

Ringeriks-Kraft har investert omkring 46 millioner kroner i den fysiske installasjonen av smarte strømmålere. På toppen kommer rundt seks millioner kroner i IT-teknologi for stordatahåndtering.

LES MER: Nasjonal nettside for nye strømmålere

Kilde: Tore Halvorsen, Energiteknikk

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: