Innhold

Norden trenger sterkere energisamarbeid

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Mennesker står på en plen og en by i bakgrunnen. Foto

Bildetekst: Lars Aagard fra Dansk Energi, Pernilla Winhed fra Energiföretagen Sverige, Oluf Ulseth fra Energi Norge og Jukka Leskelä fra Finsk Energiindustri med felles appell til energiministrene som møtes i Oslo denne uken. Foto: Eivind Hodne Steen

Det 100-årige samarbeidet om utvikling av et nordisk kraftmarked har stagnert. Energiministrene som møtes i Oslo i dag må ta initiativ til et sterkere fellesskap, mener den nordiske kraftnæringen.

Innlegget er tidligere publisert hos Dagsavisen.

Torsdag møtes de nordiske energiministrene i Oslo for å diskutere hvordan samarbeidet i sektoren kan styrkes ytterligere – på tvers av landegrensene. Det er på høy tid. I dag opplever vi at energipolitikk som vedtas i ett land, i økende grad påvirker nabolandene. Derfor trenger vi et sterkere nordisk fellesskap.

Samarbeid på tvers av landegrensene er ikke noe nytt fenomen i Norden. Svensker, dansker, finner og nordmenn har reist fritt over hverandres grenser siden 1952. I kraftsektoren ble grensene åpnet enda tidligere. En av verdens første grensekryssende kraftledninger ble bygget mellom Sverige og Danmark allerede i 1915. Den nordiske kraftbørsen Nord Pool ble etablert på Lysaker for snart 25 år siden. I dag betraktes det nordiske kraftmarkedet som et av verdens mest avanserte.

Utviklingen har stagnert

Men ser vi nærmere på energipolitikken som føres i de nordiske landene, er den langt fra samordnet. For eksempel har Sverige og Danmark valgt å fortsette med støtteordninger for økt fornybar energi frem mot 2030, mens Norge har valgt ikke å gjøre det.

Det er også stor uenighet om hvordan man skal utforme en ny nordisk balanseringsmodell for kraftsystemet, mellom Statnett og Svenska kraftnät på den ene siden og den finske systemoperatøren Fingrid på den andre.

I dag, over 100 år etter oppstarten, er det vår påstand at den nordiske integrasjonen av kraftmarkedene har stagnert. Potensialet for videre utvikling er imidlertid betydelig, og mange aktører er ivrige etter å bidra.

I 2016 ga Nordisk ministerråd den tidligere Nokia-sjefen Jorma Ollila i oppdrag å gjennomgå det nordiske energisamarbeidet på strategisk nivå. I sommer presenterte han sine resultater. En av de viktigste anbefalingene var etableringen av et felles nordisk kraftmarkedsforum. Her kan representanter for regjeringene, forvaltning, markedsaktører og øvrig samfunn drøfte aktuelle spørsmål som har betydning på tvers av landegrensene i det nordiske kraftmarkedet – og fremme en felles agenda.

Ministrene må gå foran

Vi oppfordrer de nordiske energiministrene til å følge opp dette forslaget for å sikre den nordiske dialogen – ikke minst om kraftnettet på tvers av landegrensene både i Norden og Europa for øvrig.

Norden er samlet sett Europas tredje største strømforbruker. Samtidig er CO2-utslippene våre per kilowattime mindre enn 75 prosent av EU-gjennomsnittet, takket være en høy andel fornybar energi. La oss vise resten av Europa hvordan regionalt energisamarbeid kan føre til både karbonnøytral strømforsyning, høy forsyningssikkerhet og konkurransedyktige strømpriser. Vi i kraftnæringen er klare til å bidra, men ministrene må ta det første skrittet.

Oluf Ulseth, adm. direktør Energi Norge
Pernilla Winhed, adm. direktør Energiföretagen Sverige
Lars Aagaard, adm. direktør Dansk Energi
Jukka Leskelä, adm. direktør Finsk Energiindustri

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: