Innhold

Skal bli billigere å ringe eget strømselskap

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Kunderådgivere hos Hafslund

Strømselskaper kan ikke etter 15. oktober henvise eksisterende kunder til å ta kontakt via telefonnumre med høyere priser enn basistakst dersom henvendelsen gjelder kundeforholdet eller et gjennomført kjøp. Foto: Hafslund

Næringsdrivende – deriblant strømselskaper – har etter 15. oktober ikke lenger lov til å henvise eksisterende kunder som ønsker kontakt om en inngått avtale eller kjøp til kundeservice via et spesialtelefonnummer. Dette informerer Forbrukerombudet i et brev til alle markedsaktører.

Svært mange næringsdrivende som tilbyr produkter eller tjenester til forbrukere, benytter i dag tre- eller femsifrede numre eller andre spesialnumre, som for eksempel 815-numre til sine kundeservicetelefoner. Disse koster to til tre kroner per minutt hos flere tilbydere.

– Forbudet innebærer at strømselskaper ikke kan henvise eksisterende kunder til å ta kontakt via telefonnumre med høyere priser enn basistakst dersom henvendelsen gjelder kundeforholdet eller et gjennomført kjøp. Dette gjøres for å unngå at forbrukeren selv må bære kostnader for å få løst et problem, sier næringspolitisk rådgiver Ole Haugen i Energi Norge.

Del av markedsføringsloven

I Norge ble bestemmelsen inntatt i markedsføringsloven i 2014, men Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet avsto den gang fra å definere hva som ansees som lovlig takst for kundeservicenumre, såkalt basistakst.

– I mars i år vedtok EU-domstolen at basistakst skal forstås slik at prisen for en samtale til kundeservice vedrørende en inngått avtale, ikke skal overstige prisen for en samtale til et vanlig geografisk fasttelefon- eller mobiltelefonnummer, sier Haugen.

Forbrukerombudet informerer alle aktører i forbrukermarkedene skriftlig i et eget brev av 27. juni.