Energi Norge

Innhold

Strøm gir utslippsfri energibruk

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Vindmøller og grønn skog. Foto

Salg av opprinnelsesgarantier gjør fornybar energi mer lønnsom i konkurranse med fossile alternativer. Foto: Torbjörn Bergkvist

Opprinnelsesgarantier for strøm gir forbrukerne mer makt og produsenter av fornybar energi en ekstra inntekt. Men kan også skape forvirring om elektrifisering som klimatiltak, skriver Oluf Ulseth i dette innlegget.

Denne uken la Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) frem sin nasjonale varedeklarasjon for strømkunder som ikke har kjøpt opprinnelsesgarantier. Dermed er den årvisse debatten om ordningen i gang. Varedeklarasjonen skaper nemlig inntrykk av at folk flest i Norge bruker "skitten" strøm. Til tross for at landet renner over av fornybar vannkraft. Ikke rart mange blir forvirret.

La oss slå det fast med én gang: Strømmen du får i stikkontakten er den samme, enten du kjøper opprinnelsesgarantier eller ikke. Spørsmålet er hvor den kommer fra. I Norge produserer vi mer vannkraft enn vi bruker. Kabler til Sverige, Danmark, Nederland, Finland og Russland gjør at vi kan selge overskuddskraften. Men også at vi kan importere fra våre naboland når prisene der er lave. Dermed vil kraften vi bruker i Norge stamme fra ulike typer produksjon – både fossil og fornybar.

Økt makt til kundene

Utveksling av kraft over landegrensene og fra ulike energikilder, gjelder i enda større grad på kontinentet. Ettersom det ikke er mulig å merke hvert elektron med hvor det kommer fra, innførte EU allerede i 2001 ordningen med opprinnelsesgarantier. Den gjør at du kan "reservere" fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende den mengden du selv bruker. Du får ikke akkurat denne strømmen i stikkontakten, men du vet at pengene dine går til fornybar kraftproduksjon.

Hva er så vitsen med en slik ordning? Jo, den gir kundene mulighet til å bruke forbrukermakten sin til å øke etterspørselen etter fornybar energiproduksjon. Salg av opprinnelsesgarantier gjør dessuten vannkraft, vindkraft og solkraft mer lønnsom i konkurranse med for eksempel kullkraft og gasskraft.

Norge sluttet seg til ordningen i 2006 som en del av det felles energimarkedet under EØS-avtalen. Ifølge ferske tall fra NVE ble det kjøpt garantier for 16 prosent av det norske strømforbruket i fjor, mot 15 prosent året før. Det betyr at majoriteten av norske strømkunder henvises til en såkalt "gjennomsnittlig europeisk produksjonsmiks" som består av mer fossil enn fornybar kraft. Det er denne miksen som dukker opp i den årlige varedeklarasjonen som NVE er pålagt å beregne, og som skaper overskrifter og forundring i vannkraftlandet Norge.

En av de vanligste misforståelsene er at ordningen undergraver elektrifisering som klimatiltak. Professor Jon Olaf Olaussen ved NTNU hevder i Dagens Næringsliv (DN) at miljønytten ved elbiler forsvinner når fornybaregenskapene i vannkraften selges ut av landet. Det mener vi er en feilslutning. Elektrifisering av samfunnet er viktig for klimaet – enten man kjøper opprinnelsesgarantier eller ikke. Når vi bytter ut piper og eksosrør med stikkontakt, hindrer vi nemlig klimagassutslipp hos dem som bruker energi. I tillegg oppnår vi bedre luftkvalitet og mer effektiv energibruk. Utslippene fra produksjon av energi er på sin side regulert gjennom taket i EUs klimakvotesystem. Mer bruk av strøm bidrar til dyrere klimakvoter, noe som fremskynder omstillingen til mer miljøvennlig kraftproduksjon i Europa.

Må gjøres tydeligere

Flere aktører har i DN de seneste dagene påpekt at ordningen med opprinnelsesgarantier skaper forvirring. DN gir selv en god oppsummering av debatten på lederplass 26. juni. Ordningen er nå under revisjon av EU og Energi Norge er opptatt av at den må styrkes og tydeliggjøres. Vi ønsker fortsatt at det skal være frivillig for kundene å kjøpe opprinnelsesgarantier. Samtidig må det være klart at fornybaregenskapene ved vannkraft har en verdi som bare kan selges én gang per kilowattime. Derfor støtter vi EUs forslag om å gjøre ordningen obligatorisk for leverandører som vil selge strøm med merkelapper som "grønn" eller "klimavennlig". Her har vi allerede klare kjøreregler i Norge.

Vi må også hindre at den nasjonale varedeklarasjonen misbrukes som beslutningsgrunnlag for å vurdere klimakonsekvensene i valget mellom ulike energiløsninger. Varedeklarasjonen gir en oversikt over dokumentert og ikke-dokumentert kraftproduksjon for ett enkelt år, men er ikke egnet som grunnlag for å velge energiløsninger i et fremtidsperspektiv. Norges viktigste klimastrategi må fortsatt være en omlegging til utslippsfri energibruk mot 2050 – både i transportsektoren, industri og oppvarming av bygg. Da er strøm den viktigste løsningen – både med og uten opprinnelsesgarantier.

Oluf Ulseth
administrerende direktør
Energi Norge

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: