Energi Norge

Innhold

Telefonkontakt med egne kunder må være lov

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Mann med hodesett sitter foran PC. Foto

I forbindelse med endringer i markedsføringsloven, foreslår Energi Norge at telefonkontakt med egne kunder med løpende avtaler og abonnementer må være lov. Foto: Katrine Lunke

Energi Norge holder fast på at telefonkontakt med egne kunder med løpende avtaler og abonnementer må være lov. Dette ble fremmet under en høring om forbud mot telefonmarkedsføring i Stortinget 7. februar.

Foreslåtte endringer i markedsføringsloven legger opp til nye regler for telefonmarkedsføring. Disse vil begrense mulighetene til telefonisk kundekontakt i så stor grad at det vil redusere strømkundenes innsikt i de nye mulighetene i markedet, ikke minst når smarte strømmålere kommer på plass, mener Energi Norge.

– Forbudet vil over tid kunne gå utover kundene, i form av manglende opplæring og støtte. Leverandørenes lojalitetsplikt omfatter også å fortelle egne kunder om endringer i markedet, sier næringspolitisk rådgiver Ole Haugen.

Viktig med kundedialog

En løsning kan være å innføre en strengere definisjon av "egne kunder" – som vil tillate telefonisk kontakt med kunder med løpende avtaler og abonnementer, som strøm, bank, forsikring og medier. Energi Norge foreslo nettopp dette for Stortinget.

– Vi er generelt positive til innstramming av markedsføringsregelverket, men lovforslaget skaper nye vanskelige gråsoner for kunder, leverandører og tilsynsvirksomheten. Vi tror derfor at en strengere definisjon av kundegruppene som kan kontaktes kan være en god løsning, sier Haugen.

Han understreker at kundedialog blir spesielt viktig i årene fremover når smarte strømprodukter blir innført i kjølvannet av at 2,7 millioner strømmålere skal skiftes over hele landet innen utgangen av 2018.

– I den forbindelse er informasjon om nye muligheter vesentlig , sier Haugen.

Lovforslaget bryter for øvrig med et politisk ønske om harmonisering av strømmarkedene i Norden ettersom både Sverige og Finland tillater telefonsalg til egne kunder, avslutter han.

  1. Forbud mot telefonmarkedsføring

    Se Energi Norges presentasjon fra høring i Stortingets familie- og kulturkomité 7. februar om lovforslaget om forbud mot telefonmarkedsføring.

Mer om saken

Telefonforbud uheldig for kundeforholdet.

Les mer om lovforslaget