Energi Norge

Innhold

– Våg å tenke lengre enn elektrifisering på land

Nyhet, Strømmarked, Energibruk og klima

Publisert

Kvinne i rød jakke på en scene. foto

Seksjonssjef for analyse Toril Christensen i BKK holder innlegg på Norway House i Brussel om elektrifisering av maritim sektor i Norge. Foto: Andrea Torjussen

Elektrifisering av transportsektoren er på agendaen i Brussel, og nylig presenterte Toril Christensen i BKK muligheten for elektrifisering også til havs.

Toril Christensen er seksjonssjef for analyse i BKK og var nylig invitert til Norway House i Brussel for å holde et innlegg om elektrifisering av maritim sektor i Norge. Anledningen var et arrangement i regi av den europeiske interesseorganisasjonen for ren transport, «Transport and Environment». BKKs deltakelse på arrangementet ble organisert gjennom et samarbeid mellom Energi Norge og Vest-Norges Brusselkontor.

Foregangsnasjon

Christensen viste forsamlingen hvordan man i Norge, ved å sette politiske krav om elektrifisering og tilby støtte gjennom Enova, nå er i full gang med å elektrifisere ferjestrekninger og ta i bruk batterier i maritim transport.

– Man må våge å tenke lengre enn kun elektrifisering på land. Det er også viktig å ha et samspill mellom offentlige og private aktører, og offentlige støtteordninger til transporssektoren må være langsiktige. Norge er i dag et foregangsland for elektrifisering av personbiler, nå må vi videre til andre sektorer, sa Christensen.

Bilder fra norske fjorder og eksempler som norske Ampere, vekket nysgjerrigheten hos deltakerne fra de andre europeiske landene.

Diskuterer ny lovgivning

Samtidig som våre medlemmer og andre i Brussel snakker om viktigheten av elektrifisering av transportsektoren for å nå klimamålene, har EUs beslutningstakere tatt viktige steg mot utfasing av fossilbilen i Europa. Rådet, Kommisjonen og Parlamentet er nå i sluttfasen av forhandlinger rundt den nye transportpakken, som vil si lovgivningen for avkarbonisering av transport i Europa. I november 2017 lanserte Kommisjonen et lovforslag som setter nye utslippsstandarder for passasjer- og varebiler i EU for perioden etter 2020. I forslaget skulle gjennomsnittlig utslipp fra EUs bil-flåte av nye biler reduseres med 30 prosent i 2030 sammenliknet med 2021.

I ministermøtet for klima- og miljøministere nå i oktober, forhandlet man seg frem til et mål på 35 prosent kutt for personbiler og 30 prosent for varebiler innen 2030. Lovforslaget inkluderer også en rekke med insentiver for å øke salg av nullutslippskjøretøy i Europa. Flere medlemsland var misfornøyd med et mål på 35 prosent og ønsket et høyere mål, noe mange mener er avgjørende for at Europa nå sine klimamål under Parisavtalen. Transportpakken er fortsatt under forhandlinger i EU og ambisjonen er at den skal være ferdigforhandlet i begynnelsen av 2019.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: