Derfor er strømprisen uvanlig høy i år

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Bilde av en snødekt dam med fjell rundt

Vannkraftlandet Norge trenger nedbør for å drive kraftverkene. Fjoråret var temmelig tørt. Det er en av årsakene til de høye strømprisene vi ser nå. Foto: Statkraft.

Strømprisene har vært uvanlig høye det siste halvåret. Mange lurer på hvorfor det ble slik og hva vi kan vente oss utover vinteren. Her er svar på noen av de vanligste spørsmålene.

1. Hvor mye mer må jeg betale for strømmen i vinter?
Strømmarked

Krafthandel hos NordPool. Foto: Caroline Roka.

Strømprisen bestemmes av tilbud og etterspørsel på kraftbørsen NordPool. I januar og februar var snittprisen 48,7 øre per kilowattime (kWh), mot 35,1 øre samme periode i 2018 (ekskl. nettleie og avgifter). En husstand med et årsforbruk på 16.000 kWh betalte rundt 550 kroner mer for strømmen i januar i år enn i fjor. Det er litt under 20 kroner per dag. Fra midten av mars har prisene falt under 40 øre/kWh og er på samme nivå som i fjor. Vi må ikke glemme at vi har hatt Europas laveste strømpriser i nesten 20 år – og slik vil det fortsette.

2. Hvorfor er strømmen blitt så mye dyrere?

Norsk kraftproduksjon består av 96 prosent vannkraft, som normalt gir oss god tilgang på ren og rimelig strøm. I fjor hadde vi en rekordtørr sommer og det kom 13 TWh mindre nedbør enn normalt. Det tilsvarer årsforbruket til 800.000 husstander. I tillegg brukte vi mer strøm enn noen gang tidligere. Dessuten økte prisene på fossil kraftproduksjon i Europa. Det er positivt for miljøet at det blir dyrere å slippe ut klimagasser, men det påvirker også norske strømpriser fordi vi er tett koblet sammen med det europeiske kraftmarkedet.

3. Hvordan blir strømprisene utover våren? 
Energibruk og klima

Markedet venter priser på samme nivå som nå utover vinteren. Foto: Unsplash.

Månedskontraktene for april-juni ligger rundt 35 øre/kilowattime på strømbørsen Nasdaq – det vil si at markedets prisforventninger har falt betydelig. Prisene vil påvirkes av blant annet temperatur (forbruk), nedbør til magasinene og vindkraftproduksjon de kommende månedene. Vi må tilbake til vinteren 2010-2011 for å finne like høye priser. I seksårsperioden 2012-2017 hadde vi derimot lave strømpriser. Dette er normale variasjoner som vi må regne med i et væravhengig kraftsystem.

4. Hva kan jeg gjøre for å redusere strømregningen?

Om vinteren bruker vi mye strøm til oppvarming. Hvis du har en rentbrennende ovn, kan du spare penger på å fyre med ved. I tillegg er det lurt å senke temperaturen om natten og når du ikke er hjemme – men ikke så lavt at vannrørene fryser. Innføring av smarte strømmålere gir deg bedre oversikt over forbruket og gjør at du for eksempel kan lade elbil  om natten når prisene er lavere. I tillegg bør du sjekke at du har en strømavtale som passer ditt behov og forbruk. Les flere tips her.

5. Burde kraftprodusentene spart mer vann i magasinene? 
Fornybar produksjon

Hvis kraftprodusentene ikke tapper magasinene, øker faren for flom. Foto: Agder Energi.

Kraftselskapene reduserte produksjonen med tre TWh (milliarder kilowattimer) i fjor, sammenliknet med 2017. Selskapene disponerer vannet for best mulig å møte etterspørselen gjennom året. Hadde vi visst at det skulle bli en så tørr sommer, ville nok mange holdt igjen mer vann tidligere på året. Men selskapene må forholde seg til de værprognosene som finnes. Dersom de ikke tapper av magasinene, blir det ikke plass til smeltevannet som normalt kommer om våren. Da øker faren for flom i elvene. Lavere produksjon ville dessuten ført til høyere strømpriser forrige vinter.

6. Skyldes de høye prisene at Norge har eksportert for mye kraft?

Kraften sendes dit hvor etterspørselen er størst. I 2018 eksporterte vi netto ca 30 prosent mindre enn året før. I januar i år eksporterte vi bare 10 prosent av det som er normalt. I normalår produserer Norge langt mer strøm enn vi bruker selv. Kablene gjør at vi kan handle kraft med våre naboland, og opprettholde en trygg strømforsyning i år med lite nedbør. Uten kablene ville strømprisene i Norge vært to-tre ganger høyere om vinteren, viser beregninger fra NVE.

7. Er det fare for at vi kan gå tomme for strøm i Norge? 

I midten av mars er fyllingsgraden i vannmagasinene våre noe under 40 prosent, mens det normale for årstiden er fire prosentpoeng høyere. Statnett vurderer kraftsituasjonen som normal over hele landet og det er ikke fare for strømforsyningen. Situasjonen hjelpes av vindkraftproduksjon og mulighet til å importere strøm fra både Sverige, Danmark, Finland og Nederland. Om noen år får vi også kabler til Tyskland og Storbritannia. Myndighetene overvåker kraftsituasjonen løpende.

8. Betaler vi like mye i avgifter som for selve strømmen?
Strømregning kakediagram. grafikk

Ja, normalt består strømregningen av én tredel strøm, én tredel nettleie og én tredel avgifter til staten. Elavgiften alene utgjør 14 milliarder kroner inkludert moms. Det synes vi er et paradoks, med tanke på at elektrifisering er viktig for å kutte klimagassutslipp, redusere støy og bedre luftkvaliteten i byene. Regjeringen har senket elavgiften noe i 2019, men det er rom for mer. Staten tar inn betydelig mer i økt merverdiavgift fra strømsalg enn den har redusert elavgiften.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: