Energi Norge

Innhold

Det haster med treffsikre klimatiltak

Nyhet, Strømmarked, Energibruk og klima

Publisert

Bildet av et tre på gresskledd eng

I RESource-erklæringen signaliserer flere av verdens største selskaper at de er villig til å gjøre mer for et bedre klima, og forenkle tilgangen til fornybar energi.

Flere av verdens største selskaper var denne uken samlet for å enes om en ny erklæring om fornybar energi og klima. FNs siste klimarapport varsler katastrofale konsekvenser om tiltakene ikke blir mer treffsikre.

Selskapene ønsker gjennom erklæringen å signalisere at de er villig til å gjøre mer for et bedre klima, og forenkle tilgangen til fornybar energi. Dette i form av å fjerne hindringer for å etablere PPA-er (Power Purchase Agreement) og opprinnelsesgarantier. 

Hva er PPA-er?

  • Fornybar energi-PPA er en langtids direkte avtale mellom bedrifter og kraftprodusenter
  • Typisk varighet på mellom 10 og 20 år
  • Sikrer fast energipris og beskytter bedriftene mot prisendringer i kraftmarkedet
  • Bedriftenes energibehov dekkes 100 prosent av fornybar energi

Hva er opprinnelsesgaranti?

  • Opprinnelsesgarantier er en garanti for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk.
  • Garantien dokumenterer at kunden har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende sitt forbruk, selv om det ikke er akkurat denne strømmen de får i stikkontakten.
  • Denne finansielle garantien er det nærmeste vi kommer en ordning for at kunden skal kunne «velge» fornybar strøm. Strøm kan nemlig ikke spores fysisk i nettet.
Sporing av fornybart

Selskapene ønsker blant annet å fjerne alle administrative og regulatoriske barrierer ved PPA-er. Denne løsningen er velfungerende og utbredt i Norden, UK og Nederland, men det er fortsatt en lang vei å gå i andre deler av Europa.

– Erklæringen etterlyser større tydelighet og stabilitet i rammevilkårene for opprinnelesesgarantier. Ordningen er kritisk for selskapenes strøminnkjøp og for å dokumentere strømmens opprinnelse. Markedet for opprinnelsesgarantier i Europa er 500 TWh i 2018 og er i sterk vekst, sier næringspolitisk rådgiver Lars Ragnar Solberg i Energi Norge.

Stor oppslutning

Gjennom initiativet RE100 har over 150 selskaper erklært at de ønsker å spore 100 prosent av strømforbruket deres fra fornybar energi. RE-Source, som er Europas plattform for sporing av fornybar energi for bedrifter, håper nå at dette tallet for tilknyttede selskaper skal bevege seg fra 100 til 100.000.

– Energi Norge støtter opp under RESource-erklæringen og ønsker at opprinnelesesgarantiordningen skal forbedres og forsterkes videre. Erklæringen viser at ordningen har en solid "standing" blant internasjonale selskaper og at tilgangen til opprinnelsesgarantier er viktig for deres aktiviteter fremover, sier Solberg.

Les hele RESource2018-erklæringen her.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: