Dette må du vite om NorthConnect-kabelen

Nyhet, Strømnett, Strømmarked

Publisert

kabler i sjøen og to arbeidere i vannet. foto

NorthConnect-kabelen vil øke verdien av norsk vannkraft og bidra til å kutte klimagassutslipp. Illustrasjonsfoto: Lars Horn/Statnett.

NorthConnect har søkt konsesjon om å bygge en ny kraftkabel mellom Norge og Skottland. Kabelen vil øke verdien av den norske fornybarnæringen som eies av kommuner, fylkeskommuner og staten, og vil føre til utslippskutt tilsvarende 40 prosent av den norske bilparken.

Saken er oppdatert 12. desember 2019

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på oppdrag fra Olje- og energidepartementet (OED) vurdert virkningene av NorthConnect-kabelen og denne uken la NVE frem sine analyser, som viser at prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt. 

Her er noen av tingene du må vite om kraftkabelen:

1) Tidenes mest lønnsomme prosjekt

Ifølge NVEs analyser er kabelprosjektet ventet å gi en samfunnsøkonomisk verdi på 8,5 milliarder kroner. Det gjør prosjektet til det mest lønnsomme norske myndigheter har hatt til vurdering noensinne. Det er mer lønnsomt enn de to siste kablene Norge har vedtatt å bygge, og som både den rødgrønne regjeringen og den borgerlige regjeringen har lagt til rette for. Overskuddet tilsvarer ett års skatteinntekter fra norsk vannkraft.

2) Øker verdien av norsk vannkraft

Kabelen skal etter planen føres i land ved Eidfjord i Hordaland. I dette området er det dobbelt så mye kraftproduksjon som forbruk. Tilgangen til det britiske markedet vil øke verdien av norsk vannkraft, som eies av kommuner, fylkeskommuner og staten. Med kabelen kan vi selge kraft til Skottland når prisene er høyere der enn her, det vil si når det ikke blåser, og importere billig vindkraft når det blåser mye. I tillegg kan den nye kabelen bidra til å avlaste kraftnettet som går mellom landsdelene i Norge og bedre forsyningssikkerheten på Vestlandet, samtidig som vi sparer kostbare nettinvesteringer.

3) Bidrar til å kutte klimagassutslipp

Kull- og gasskraft står for rundt 25 prosent av de samlede klimagassutslippene på de britiske øyer. Den nye kabelen legger til rette for at britisk kraftsektor kan bytte ut kull- og gasskraft med vindkraft, ved at norsk vannkraft kan levere stabil strømforsyning når det er vindstille på skotsk side og deres vindmøller ikke produserer. Dette åpner også for at britene kan bygge ut mer variabel fornybar energi, og at Norge kan kjøpe rimelig kraft tilbake i perioder med overproduksjon. Britiske myndigheter har beregnet at North Connect vil bidra til at det kan fases ut fossil kraft tilsvarende 2 millioner tonn CO2 i året.

4) Prosjektet eies av stat og kommuner

NorthConnect omtales som en "privat" kabel fordi prosjektet eies av kraftselskapene Agder Energi, Lyse, E-CO Energi og Vattenfall. Men disse fire selskapene eies 100 prosent av kommuner på Sørlandet, Vestlandet, Østlandet og den norske og den svenske staten. Inntektene fra kabelen vil med andre ord gå tilbake til fellesskapet.

5) Har beskjeden effekt på norsk kraftpris

Det er kommet mange påstander om hvordan nye strømkabler påvirker prisene i det norske markedet. Kabelen vil ifølge NVE gi en gjennomsnittlig prisøkning på 1-3 øre per kilowattime. I all hovedsak vil økningen være størst på sommeren, når strømprisen er relativt lav i Norge, og minst på vinteren, når strømprisen er relativt høy i Norge. Den samme priseffekten vil man få ved for eksempel etablering av nytt, stort industriforbruk.

NorthConnect vil ikke medføre behov for oppgraderinger i det norske nettet og overskuddet fra kraftutvekslingen vil tilfalle det norske fellesskapet i form av lavere nettleie. Den nye kabelen innebærer således ingen trussel mot industri, arbeidsplasser eller vanlige forbrukere i Norge. På lengre sikt vil den storstilte utbyggingen av vind- og solkraft i Europa føre til lavere kraftpriser

6) Norge har hatt kabler til utlandet siden 1960

Første strømledning ut av Norge ble bygget til Sverige i 1960. Debatten den gang var ikke ulik den vi opplever i dag. Siden har vi bygget flere linjer til Sverige, Finland og Russland, fire sjøkabler til Danmark og én til Nederland. To nye kabler til Tyskland og England skal etter planen være ferdige i 2020/2021. Kablene har gitt oss tryggere strømforsyning, mer stabile strømpriser og økt verdien av den fleksible norske vannkraften. 

Fakta om NorthConnect:
  • Konsesjonssøkt strømkabel mellom Eidfjord i Hordaland og Peterhead i Skottland
  • Kabelen blir 655 kilometer lang og får en kapasitet på 1400 megawatt (MW)
  • Investering anslått til ca 1,7 milliarder Euro (rundt 17 milliarder norske kroner)
  • Prosjektet eies av kraftselskapene Agder Energi, Lyse, E-CO Energi og Vattenfall

Les mer om prosjektet på NorthConnects hjemmeside.

Les konsesjonssøknaden her

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: