Energi Norge

Innhold

Fellesnordisk høringssvar om EUs markedskoder

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Flagg EU. Foto

EUs nettkoder, som er utviklet med hjemmel i det tredje elmarkedsdirektivet og grensehandelsforordningen, er nå vedtatt og under implementering. Foto: Håkon Dahlström

Nordenergi har avgitt felles høringssvar i to saker de siste ukene om EUs såkalte nettkoder. Kodene beskriver detaljerte regler for tilknytning, drift og marked som skal være felles i EUs indre energimarked.

EUs nettkoder, som er utviklet med hjemmel i det tredje elmarkedsdirektivet og grensehandelsforordningen, er nå vedtatt og under implementering. Det er i alt åtte nettkoder, tre tilknytningskoder, to driftskoder og tre markedskoder. Disse beskriver detaljerte regler som skal være felles i EUs indre energimarked. Selv om kodene er under implementering, er det en rekke metodikker som skal utvikles, og det foregår høringsprosesser rundt flere slike.

Forslag fra systemoperatørene

De siste ukene har det vært to høringsprosesser. En av disse gjelder forslag fra systemoperatørene (Statnett etc.) om bruk av tiltak for å håndtere flaskehalser ved fastsettelse av handelskapasitet. Det har vært en høring for det nordiske synkronområdet (Norge, Sverige, Finland og Danmark minus Jylland) og en for Hansa-regionen, som inkluderer Tyskland. I begge tilfeller er det avgitt felles nordiske høringssvar.

– Det viktigste budskapet i disse var at systemoperatørene ikke må bruke motkjøp eller avkorting av handelskapasitet på grensen som virkemidler for å håndtere interne flaskehalser. Dette ble særlig poengtert i høringen som gjelder Tyskland, fordi Tyskland benytter slike virkemidler selv om det er bred enighet om at de medfører effektivitetstap, sier næringspolitisk rådgiver Anders Sivertsgård i Energi Norge.

Åpne- og lukketider på grenseområdene

I tillegg har EUs energibyrå ACER gjennomført en høring om åpne- og lukketider på grenseområdene for det fremtidig sammenkoblete europeiske intradagmarkedet. Også her ble det avgitt felles nordisk høringssvar. Hovedbudskapet var blant annet at det ikke bør være for lange overgangsperioder før harmoniserte åpne- og lukketider, og at unntak fra harmonisering bare bør gis hvis dette innebærer muligheter for handel nærmere driftstimen.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: