Energi Norge

Innhold

Brev: Forslag om mer effektiv klimapolitikk i EU

Les brevet fra Eurelectric, European Federation of Energy Traders og Centre of Employers and Enterprises til Europaparlamentet, EU-kommisjonen og medlemslandene med forslag til mer effektiv klimapolitikk (mars 2018).