Kundene må være med oss

Nyhet, Strømnett, Strømmarked

Publisert

Person på stor scene. foto

Postdoktor William Throndsen har forsket på hvordan husholdninger skal integreres i fremtidens energisystem. Funnene presenterte han på Smartgridkonferansen i Trondheim denne uken. Foto: Balder Bryn Morsund

Smartgrid er betegnelsen på fremtidens energisystem, som vil påvirke både roller og forventninger til kraftsystemet. Postdoktor William Throndsen mener det kan bli utfordrende å få med seg kundene på den teknologiske reisen.

Kundene i femtidens energisystem var ett av temaene under Smartgridkonferansen i Trondheim denne uken. Postdoktor William Throndsen ved Senter for teknologi og samfunn på NTNU har forsket på nettopp dette. Et av spørsmålene han har jobbet med er hvordan husholdninger skal integreres i fremtidens energisystem – altså smartgridet. 

Smartgridkonferansen 2018

William Throndsen er postdoktor ved Senter for teknologi og samfunn på NTNU. Foto: Balder Bryn Morsund

Ikke nok med økonomiske fordeler

– Mange fokuserer på de økonomiske fordelene ved et smartere energisystem. Men forskningen tilsier at prisinsentivet for energiengasjementet etter hvert vil havne i bakgrunn av andre faktorer. Det som heller vil spille en viktigere rolle for forbrukeren er blant annet bærekraft, lokal energisikkerhet og å hindre nye utbygginger som vil ødelegge naturen og miljøet, sa Throndsen.

Hans oppfordring er derfor å ikke overvurdere folks vilje til å ta del i endringer, kun på grunn av de økonomiske fordelene. Men heller å bygge et engasjement over tid og med god involvering.

– Hvis man vil ha med brukerne på et smartgridprosjekt så må man sørge for en helhjertet brukerinvolvering. Det vil si at engasjementet må dyrkes over tid, blant annet ved å legge til rette for sosial læring, påpekte Throndsen.

Ikke overvurdere kunnskapen

Et annet råd for effektiv involvering av brukere i nye energisystemer er at man ikke må overvurdere kunnskapen deres om teknologi og energi. Enkle og brukervennlige løsninger bør derfor stå i fokus.

– Man må huske at kompetansen blant sluttbrukere varierer. Derfor er det viktig at forbrukerne forstår hva utfordringene går ut på, gjerne ved at de kan relatere det til hverdagslige gjøremål og dra det ned fra det abstrakte til det praktiske, sa Throndsen.

Postdoktoren avsluttet med å oppfordre til stimulering av demoprosjekter med fokus på sluttbrukermarkedet i tiden fremover, og benytte de som arenaer for gjensidig læring mellom de som utformer løsninger og de som skal bruke dem.

 

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: