Energi Norge

Innhold

Opprinnelsesgarantier positivt for Norge

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Illustrasjon opprinnelsesgarantier

Opprinnelsesgarantien dokumenterer at kunden har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende sitt forbruk, selv om det ikke er akkurat denne strømmen de får i stikkontakten.

Olje- og energidepartementets utredning av opprinnelsesgarantiordningen konkluderer foreløpig med stor positiv virkning samlet sett for Norge. Verdien for norsk fornybarnæring er om lag 1 milliard i året.

Olje- og energidepartementet (OED) holdt tirsdag et åpent møte om deres utredningsarbeid av opprinnelsesgarantier og varedeklarasjonen for strøm. Det er Oslo Economics som gjennomfører utredningen for OED og det var i stor grad de foreløpige funnene som ble diskutert i møtet.

Hva er en opprinnelsesgaranti?

Opprinnelsesgarantier er en garanti for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Garantien dokumenterer at kunden har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende sitt forbruk, selv om det ikke er akkurat denne strømmen de får i stikkontakten. Denne finansielle garantien er det nærmeste vi kommer en ordning for at kunden skal kunne «velge» fornybar strøm. Strøm kan nemlig ikke spores fysisk i nettet. 

Hva er varedeklarasjon?

Varedeklarasjonen til NVE tar utgangspunkt i en oversikt over kraftkjøp med og uten opprinnelsesgarantier. Den viser hvordan strømmen i gjennomsnitt er produsert for kunder som har valgt å ikke kjøpe opprinnelsesgarantier. Beregningen skjer ved å ta summen av norsk, fornybar produksjon og trekke fra netto solgte opprinnelsesgarantier. Denne andelen erstattes med såkalt «gjennomsnittlig europeisk produksjonsmiks» – som vil være en blanding av fornybart, fossilt og kjernekraft. Varedeklarasjonen sier ikke noe om hva som rent fysisk leveres i stikkontakten din.

Mer nytte enn kostnad 
Oslo Economics

Svend Boye i Oslo Economics. Foto: Oslo Economics

Svend Boye fra Oslo Economics startet med å beskrive ordningen og konsekvensene, og konkluderte med at ordningen har skapt mer nytte enn kostnad for Norge totalt sett.

Norsk fornybarnæring har innenfor ordningen fått styrket sine inntekter med om lag 1 milliard norske kroner i året, mens industrien til nå har ingen, eller få, faktiske kostnader. Ordningen kan ifølge utrederne skape fremtidige økte kostnader for industrien og skaper dermed noe usikkerhet.

Hensyn til sluttbrukere

Avslutningsvis viste Oslo Economics en del tenkelige endringer for en forbedring av ordningen, herunder utformingen av varedeklarasjonen og styrking av handelsplassen for sluttbrukere.

– Vi ønsker velkommen en videre diskusjon om hvordan varedeklarasjonen og informasjonen til sluttbrukere kan forbedres. Det er viktig at nytten for Norge samlet sett forblir god, samtidig som vi legger til rette for industrietablering og elektrifisering i Norge, sier rådgiver Lars Ragnar Solberg i Energi Norge.

Energi Norge har tidligere kommet med innspill til forbedring av opprinnelsesgarantiordningen (mai 2017). 

Les også: Opprinnelsesgarantier – forbrukerens mulighet til å påvirke produsentene