Energi Norge

Innhold

Samlet for å diskutere Clean Energy for all

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Syv mennesker oppstilt. foto

Europaparlamentarikerne Gunnar Hökmark og Henna Virkkunen, Oluf Ulseth i Energi Norge, Pekka Salomaa i Finsk Energi, Daniel Wennick i Svensk Energi, Anders Stouge i Dansk Energi og europaparlamentariker Morten Helveg Petersen. Foto: Henna Virkkunen, Twitter

Forrige uke samlet Nordenergi nordiske europaparlamentarikere for å diskutere viktige elementer som gjenstår i lovpakken Clean Energy for all. Forhandlingene mellom Europaparlamentet, Europakommisjonen og medlemslandene går nå inn i siste forhandlingsfase.

Norden er det tredje største kraftmarkedet i Europa. I et fungerende nordisk marked, hvor Finland importerer 20 prosent av sin elektrisitet fra Norge og Sverige, er det viktig å holde sammen når markedsforslagene går inn i siste fase. Derfor samlet de nordiske kraftforeningene parlamentarikerne til diskusjon, før lovforhandlingene nå går inn i siste fase. 

Nordenergi

Nordenergi samlet europaparlamentarikere for å diskutere viktige elementer som gjenstår i lovpakken Clean Energy for all.

Diskuterte utvalgte temaer

De nordiske foreningene løftet opp noen utvalgte temaer som gjenstår i forhandlingene. Europakommisjonen har foreslått å bedre strømmarkedet for forbrukeren, ved blant annet å bedre koble prisen i engrosmarkedet til prisen som forbrukeren betaler. Forslaget er nå hemmet av for mange unntak til utfasing av regulerte priser.

Et annet element som er viktig for nordiske aktører er tilgang til handel av elektrisitet over landegrensene. Medlemslandene har begrenset markedsandelen som er tilgjengelig for alle og gitt sentralnettsoperatørene en uklar definisjonsmakt. Nordenergi støtter Europaparlamentets utgangspunkt.

Nettselskapenes rolle

Som en av innlederne på møtet var administrerende direktør Oluf Ulseth i Energi Norge representert. Ulseth fremhevet den stadig mer sentrale rollen nettselskapene vil spille fremover mot 2030. Spesielt som markedsfasilitator i nye gryende fleksibilitetsmarkeder.

– I et fremtidig mer distribuert energisystem vil lokale løsninger potensielt være viktige, og da må europeisk lovgivning ta det inn over seg, sa Ulseth.

De andre foreningene dro blant annet frem behovet for å fase ut regulerte priser, detaljstyring av fakturainformasjon og markedsadgang over landegrensene.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: