Energi Norge

Innhold

Styrker ordningen for dokumentert fornybar energi

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Vindmøller i skog og blå himmel. foto

Opprinnelsesgarantiordningen gir kundene mulighet til å bruke forbrukermakten sin til å øke etterspørselen etter fornybar energi. Foto: Torbjörn Bergkvist

I EUs nye fornybardirektiv fra 2020 styrkes opprinnelsesgarantiordningen og forblir et viktig verktøy for dokumentert fornybar strøm. Ordningen har også positive ringvirkninger for Norge.

– Vi ønsker enigheten om fornybardirektivet og klargjøringen av opprinnelsesgarantiordningen for perioden 2020-2030 velkommen, sier rådgiver Lars Ragnar Solberg i Energi Norge.

Det er et tydelig signal som EU nå sender markedet ved å styrke opprinnelsesgarantiordningen. Politikerne følger egentlig bare opp den utviklingen man har sett i markedet de senere årene, at internasjonale selskap i stadig større grad ønsker å dokumentere sitt energiforbruk.

Ideelt skulle man kunne spore energiforbruket sitt fysisk, men siden dette ikke lar seg gjennomføre så er det viktig å styrke opprinnelsesgarantiordningen som en dokumentasjon av hvordan kjøpekraften er allokert til fornybar energi. 

Hva er en opprinnelsesgaranti?

Opprinnelsesgarantier er en garanti for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Garantien dokumenterer at kunden har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende sitt forbruk, selv om det ikke er akkurat denne strømmen de får i stikkontakten. Denne finansielle garantien er det nærmeste vi kommer en ordning for at kunden skal kunne «velge» fornybar strøm. Strøm kan nemlig ikke spores fysisk i nettet. 

Strømmarked
Viktig bidragsyter

I Norge er de fremtidige inntektene fra opprinnelsesgarantiordningen i første omgang en viktig bidragsyter i investeringsbeslutningene til norske kraftprodusenter. De kan også være avgjørende for om samfunnsøkonomisk lønnsomme utbyggingsprosjekt blir gjennomført.

Les også: Opprinnelsesgarantier positivt for Norge

Samtidig er ordningen viktig for å tiltrekke seg internasjonale aktører.

– Det er mange internasjonale aktører som legger opprinnelsesgarantier som en føring og forutsetning for å etablere ny virksomhet i Norge eller andre land. Det er fordi de trenger å dokumentere sitt energiforbruk i henhold til sine miljøregnskap og miljøretningslinjer, sier Solberg.

Felles løsning i Europa

Opprinnelsesgarantiordningen er en frivillig ordning. Energi Norge mener det er viktig at ordningen styrkes slik at man kan skape en felles løsning i Europa. Dette vil knytte markedene sammen og bygger tillit.

Energi Norge mener likevel at ordningen har sider som kan forbedres. Varedeklarasjonen fra NVE, som ble publisert denne uken, kan gjøres mer intuitiv og kundevennlig.

– Bruken av varedeklarasjonen bør forbedres og vi vil jobbe frem forslag på hvordan den kan utvikles videre. Det bør også arbeides med bedre informasjon til sluttbrukere, avslutter Solberg. 

Hva er varedeklarasjon?

Varedeklarasjonen til NVE tar utgangspunkt i en oversikt over kraftkjøp med og uten opprinnelsesgarantier. Den viser hvordan strømmen i gjennomsnitt er produsert for kunder som har valgt å ikke kjøpe opprinnelsesgarantier. Beregningen skjer ved å ta summen av norsk, fornybar produksjon og trekke fra netto solgte opprinnelsesgarantier. Denne andelen erstattes med såkalt «gjennomsnittlig europeisk produksjonsmiks» – som vil være en blanding av fornybart, fossilt og kjernekraft. Varedeklarasjonen sier ikke noe om hva som rent fysisk leveres i stikkontakten din.