Energi Norge

Innhold

Syv prosent flere byttet strømleverandør

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Frost på kamera. Blurry hus. foto

Høye strømpriser i tredje kvartal kan være en av grunnene til økningen i antall leverandørskifter. Foto: Max Sandelin

Det var syv prosent flere leverandørskifter blant husholdningskunder tredje kvartal 2018 enn i samme periode året før. Det viser NVEs ferske beregninger av leverandørskifter i Norge.

Antallet husholdningskunder som skiftet strømleverandør i tredje kvartal endte på 137.400. Dette tallet tilsvarer en økning på syv prosent. Blant næringskundene var det en oppgang på 16 prosent, sammenliknet med tredje kvartal året før. Dette tilsvarer 14.100 leverandørskifter.

– At mange bytter strømleverandør er en indikator for at konkurransen i markedet er god og at strømkundene i Norge er velinformerte, men det er klart de høye strømprisene i tredje kvartal har spilt en rolle her, sier næringspolitisk rådgiver Lars Ragnar Solberg i Energi Norge.

Beregningene kommer fra Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) leverandørskifteundersøkelse. I en pressemelding skriver direktoratet at strømprisene for forbrukere med spotprisavtale var i overkant av 70 prosent dyrere i tredje kvartal 2018, sammenlignet med tilsvarende kvartal i foregående år.

– Vi har gått inn i vintermånedene, da mange bruker mye strøm til oppvarming. Har du høyt strømforbruk, er det ekstra viktig at du jevnlig sjekker om du har strømavtalen som er best for deg, sier seksjonssjef Guro Grøtterud i NVE.

Grøtterud påpeker at selv om prisene har vært vesentlig høyere, så er økningen i antallet leverandørskifter moderate og følger en økende trend.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: