Energi Norge

Innhold

Syv ting du bør vite om strømprisene

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Vannmagasin sett fra luften. Foto

I sommer har regnet sviktet, og det har ført til mindre nedbør i kraftmagasinene enn normalt. Dette er en av grunnene til de høye strømprisene. Foto: Aerosport/aero.no

Mange har merket seg de høye strømprisene i sommer, og lurer på hvorfor det ble slik og hva kan vi vente oss utover høsten og vinteren. Her er svar på noen av de vanligste spørsmålene.

1. Hvorfor ble strømprisene så høye i sommer?

Norsk kraftproduksjon består av 96 prosent vannkraft. Det betyr at vi har et væravhengig kraftsystem som normalt gir oss rikelig tilgang på ren og rimelig strøm. Men i år har både regnet og til dels snøen sviktet. I andre kvartal kom det 40 prosent mindre nedbør til kraftmagasinene enn normalt. Deretter fikk vi den tørreste juli-måneden på over 100 år. I tillegg er prisene på kull, gass og CO2-utslipp gått kraftig opp. Dette påvirker kostnadene for fossil kraftproduksjon og dermed også strømprisene i det europeiske kraftmarkedet som Norge er tilknyttet.

2. Hvordan blir strømprisene utover høsten?

Månedskontraktene for oktober til februar ligger rundt 40-50 øre/kilowattime på strømbørsen Nasdaq – det vil si at markedet venter priser på samme nivå som i sommer. Prisene kan bli lavere om vi får en våt høst, eller høyere om vi får en ny tørkeperiode. Både i 2006 og 2008 hadde vi høstpriser på samme nivå som nå, mens de siste seks årene har vi hatt relativt lave priser. Dette er uansett innenfor normale variasjoner for et kraftsystem som er avhengig av nedbør. Og vi har fortsatt lavere strømpriser enn alle våre naboland.

3. Burde kraftprodusentene spart mer vann tidligere i år? 
#005

Smeltevann kan føre til flom dersom magasinene ikke tappes. Foto: FLB

Kraftselskapene reduserte produksjonen med 3,5 TWh (milliarder kilowattimer) i andre kvartal, sammenliknet med i fjor. Hadde vi visst at det skulle bli en så tørr sommer, ville nok mange holdt igjen enda mer vann. Men selskapene må forholde seg til de værprognosene som finnes, og ingen kan vite i januar nøyaktig hvordan situasjonen blir i mai. Dersom kraftprodusentene ikke tapper magasinene, blir det ikke plass til smeltevannet som normalt kommer på våren. Da øker faren for flom i elvene. Lavere produksjon ville dessuten ført til høyere strømpriser sist vinter.

4. Skyldes de høye prisene at Norge har eksportert for mye kraft?

Kraften sendes over landegrensene etter hvor etterspørselen er størst. Nettoeksporten av kraft er per august halvert, sammenliknet med de to foregående årene. Det har også vært uker med netto import. Det betyr at kraftprodusentene er forsiktige og sparer vann til vinteren. I normalår produserer Norge langt mer strøm enn vi bruker selv. Kablene gjør at vi kan utveksle strøm med andre land, og satse mer på fornybar energi i Norge. Samtidig gir det oss en forsikring i år med lite nedbør, som nå.

5. Er det fare for at vi kan gå tomme for strøm i Norge?

Nei, vi har rundt 70 prosent fyllingsgrad i vannmagasinene. Det er lavt for årstiden, men ikke kritisk. Myndighetene overvåker kraftsituasjonen løpende. Kommer det mer regn utover høsten, vil magasinfyllingen bli bedre. I tillegg har vi mulighet til å importere strøm fra både Sverige, Danmark, Finland og Nederland. Om noen år får vi også kabler til Tyskland og Storbritannia.

6. Hva kan jeg gjøre for å redusere strømregningen? 
Strømmarked

For å spare penger på strøm til vinteren kan det være lurt å justere temperaturene inne når du sover eller ikke er hjemme. Foto: Graphicstock

Forbrukerne vil særlig merke strømprisen når kulda setter inn og vi bruker mer strøm til oppvarming. Da kan det være lurt å senke temperaturen om natten og når du ikke er hjemme. Innføring av smarte strømmålere gir deg bedre oversikt over forbruket og legger til rette for smartere strømbruk på sikt. I tillegg bør du sjekke at du har en strømavtale som passer ditt behov og forbruk. Les flere tips her.

7. Betaler vi like mye i avgifter som for selve strømmen?

Ja, normalt består strømregningen av én tredel strøm, én tredel nettleie og én tredel avgifter til staten. Elavgiften alene utgjør 14 milliarder kroner inkludert moms, og er økt med 60 prosent de siste 10 årene. Energi Norge mener det høye avgiftsnivået er en merbelastning for kundene og samtidig et uheldig signal mot bruk av klimavennlig energi. Elavgiften bør derfor trappes ned. 

Saken oppdatert 21. september 2018

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: