Innhold

Uklarhet rundt nye EU-regler for finansforetak

Nyhet, Strømmarked

Publisert

EU flagg og et dokument. Foto

Foto: www.graphicstock.com

Finanstilsynet har valgt å innføre det såkalte MIFID II-direktivet i Norge allerede fra 1. januar i år. Energi Norge jobber for å avklare hvordan selskapene skal forholde seg til de nye reglene.

– Det har vært kjent at det nye regelverket ville komme i løpet av året, men vi er overrasket over at Finanstilsynet gjør det gjeldende allerede nå, sier næringspolitisk rådgiver Anders Sivertsgård i Energi Norge.

Energi Norge har utarbeidet veiledere som medlemsbedriftene kan bruke for å vurdere om deres virksomhet vil bli underlagt konsesjonsplikt etter MIFID II, samt forberede rapporteringskrav etter EMIR som også skal gjelde fra januar i år. Vi legger foreløpig til grunn at ingen norske kraftselskaper vil være å anse som konsesjonspliktige verdipapirforetak etter MIFID II.

– Vi prioriterer et snarlig møte med Finanstilsynet for å klarlegge hvordan medlemsbedriftene bør forholde seg, og vil gå ut med ytterligere informasjon på bakgrunn av dette, sier Sivertsgård.

Les også Veilederen til unntaksregimet i MiFID II, som Advokatfirmaet Thommessen har laget for Energi Norge, skal hjelpe bedriftene til å bruke unntakene riktig.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: