Energi Norge

Innhold

Vekst i opprinnelsesgarantier for fornybar strøm

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Kraftverk med vann og blå himmel. foto

Ved kjøp av opprinnelsesgarantier "reserverer" kunden fornybar kraftproduksjon tilsvarende sitt eget strømforbruk. Foto: Bård Gudim / Hafslund

Det ble kjøpt opprinnelsesgarantier for 25 TWh (19 prosent) av kraftforbruket i 2017, mot 21 TWh (16 prosent) året før. Det viser NVEs varedeklarasjon som nylig ble offentliggjort.

– Hvis strømkundene ønsker å dokumentere at de betaler for fornybar kraftproduksjon, kan de kjøpe opprinnelsesgarantier. Selv om norsk kraftproduksjon er tilnærmet 100 prosent fornybar, er det du fysisk får i stikkontakten uansett en blanding av norsk og importert kraft, ettersom strømmen flyter over landegrensene. Opprinnelsesgarantiordningen sikrer at du som kunde kan dokumentere at du velger og betaler for fornybart, sier direktør for kunder og marked Knut Kroepelien i Energi Norge.

NVEs varedeklarasjon

Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) varedeklarasjon tar utgangspunkt i en oversikt over kraftkjøp med og uten opprinnelsesgarantier. Slik sett er det en oversikt over bruk av dokumentasjon. Den viser i tillegg hvordan strømmen i gjennomsnitt er produsert for kunder som har valgt å ikke kjøpe opprinnelsesgarantier.

Les også: Opprinnelsesgarantier positivt for Norge

Beregningen skjer ved å ta summen av norsk, fornybar produksjon og trekke fra netto solgte opprinnelsesgarantier. Denne andelen erstattes med såkalt "gjennomsnittlig europeisk produksjonsmiks" – som vil være en blanding av fornybart, fossilt og kjernekraft. Varedeklarasjonen er altså en dokumentasjonsoversikt og sier ikke noe om hva som rent fysisk leveres i kontakten din.

– Varedeklarasjonen bør brukes med forsiktighet i andre sammenhenger som gjelder klimagassreduksjoner og strategiske valg om nytten av elektrifisering frem mot 2050, påpeker Kroepelien.

NVEs varedeklarasjon for 2017 viser at strømkunder som ikke har valgt å kjøpe opprinnelsesgarantier, betaler for kraftproduksjon bestående av 16 prosent fornybart, 27 prosent kjernekraft og 57 prosent fossil varmekraft.

Forbrukernes makt

Opprinnelsesgarantiordningen er forbrukernes mulighet til å påvirke produsentene og bruke sin forbrukermakt ved å premiere fornybar energiproduksjon.

– Ordningen bidrar til å gjøre fornybar kraftproduksjon mer konkurransedyktig, sammenliknet med andre energikilder, sier Kroepelien.

Les også: Strøm gir utslippsfri energibruk

Opprinnelsesgarantier er en frivillig ordning innført av EU. Norge sluttet seg til ordningen i 2006 som en del av det felles energimarkedet under EØS-avtalen. Nylig har EU besluttet å styrke opprinnelsesgarantiordningen gjennom fornybardirektivet som vil gjelde fra 2020.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: