Energi Norge

Innhold

Velfungerende handel med opprinnelsesgarantier

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Bildet av fem lyspærer og en av dem lyser

Opprinnelsesgarantiordningen gir strømkunder mulighet til å kjøpe dokumentasjon på at det produseres en mengde fornybar energi, som tilsvarer deres forbruk. Foto: Shutterstock

På oppdrag fra Energi Norge har Oslo Economics i en ny rapport utredet handelen med opprinnelsesgarantier. Konklusjonen er at engros-handelen med garantier er velfungerende, mens det er visse forbedringsmuligheter i sluttbrukermarkedet for å bedre informasjonen til kundene.

I energimeldingen i 2016 varslet regjeringen at den vil utrede mulige forbedringer i opprinnelsesgarantiordningen som er basert på EU-regelverk. Ordningen gir strømkunder en frivillig mulighet til å kjøpe dokumentasjon på at det produseres en mengde fornybar energi, som tilsvarer deres forbruk. Les mer om ordningen her.

Forslag til forbedringer

Energi Norge har tidligere kommet med skriftlige innspill på overordnet nivå som et ledd regjeringens utredning. Nå har Oslo Economics på oppdrag fra Energi Norge utredet handelen mer i detalj.

Hovedkonklusjonen er at engros-handelen er velfungerende, mens det legges frem tre forslag til forbedringer i sluttbrukermarkedet:

  • Økt standardisering
  • Styrking av forbrukerinformasjon
  • En årlig gjennomgang av handelen
Dynamikk i handelen

Direktør for marked og kunder Knut Kroepelien i Energi Norge er glad for at Oslo Economics, med utgangspunkt i økonomisk teori, konkluderer med at engros-handelen med opprinnelsesgarantier er velfungerende.

– Vi ser nå betydelig dynamikk i handelen med spesialiserte fornybargarantier for den enkelte kunde, samtidig som volumene med standardgarantier øker. Nå ser vi frem til videre dialog med NVE og OED om de foreslåtte forbedringene i sluttbrukermarkedet, sier Kroepelien.

  1. Rapport: Opprinnelsesgarantier

    Les rapporten om handelen med opprinnelsesgarantier og forslag til forbedringer. Rapporten er laget av Oslo Economics på oppdrag fra Energi Norge (januar 2018).

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: