Viktig å utnytte kapasitet i mellomlandskabler

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Europaparlamentet innendørs. Stor sal med mennesker. foto

Nordenergi har gitt sitt innspill i forbindelse med avstemningen om nytt regelverk for energimarkedet i Europa etter 2020. Foto: EP/Benoit Bourgeois

EU-kommisjonens forslag til nytt regelverk for energimarkedet diskuteres i disse dager. Energi Norge har sammen med de andre nordiske energiforeningene gitt ytterligere innspill til EU.

I november 2016 la EU-kommisjonen frem et omfattende forslag til nytt regelverk for energimarkedet i Europa for perioden 2020-2030. Også kjent som EUs vinterpakke.

De nordiske elektrisitetsforeningene (Nordenergi) har gitt innspill om viktigheten av å utnytte kapasiteten i eksisterende mellomlandskabler godt. Innspillet ble lagt frem denne uken i forbindelse med avstemningen om regelverket i energikomiteen i Europaparlamentet.

Bør være fleksibelt

Nordenergi sier at begrensinger av kapasitetsutnyttelse på mellomlandsforbindelser ikke bør forhåndsfastettes til et standardisert nivå. Det bør vurderes konkret for å sikre maksimal samfunnsøkonomiske nytte.

– God utnyttelse av mellomlandsforbindelser er samfunnsøkonomisk viktig, og bør sees i sammenheng med den konkrete fysiske og markedsmessige situasjonen i det enkelte tilfellet, sier direktør for marked Knut Kroepelien i Energi Norge.

I et brev til Krisjans Karins, saksordfører i Europaparlamentet for det reviderte energimarkedsregelverket, viser Nordenergi til at det er opp til hvert enkelt land å løse interne flaskehalser i kraftsystemet. Utnyttelse av forbindelser mellom land bør samtidig ikke være begrenset til et forhåndsfastsatt konkret nivå.

Nærmer seg endelig beslutning

Den 21 februar stemmer energikomiteen i Europarlamentet over sin posisjon, før de går inn i forhandlinger med medlemslandene. Endeling beslutning om nytt markedsdirektiv og forordning vil skje i løpet av andre halvdel av 2018. Energi Norge er aktiv i debatten om alle elementene i reguleringen av energimarkedene for perioden etter 2020.

Les mer om EUs vinterpakke her.

  1. Brev: EUs forslag til nytt regelverk for energimarkedet

    Les Nordenergis brev til Krisjans Karins, saksordfører i Europaparlamentet for det reviderte energimarkedsregelverket (februar 2018).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: