Innhold

Vil gjenoppbygge tilliten til finansiell krafthandel

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Mann som snakker med power point i bakgrunn. foto

Nasdaq-sjef Georg Aasen på et seminar om regelverket for krafthandel i regi av Energi Norge forrige uke.

Nasdaq-sjef Georg Aasen mener kraftbørsen er avhengig av å gjenoppbygge tillit for å sikre dynamikk i markedet.

Denne høsten har regelverket for krafthandel fått massiv oppmerksomhet som følge av Einar Aas' giganttap på kraftbørsen Nasdaq. Forrige uke arrangerte Energi Norge et seminar om regelverket for krafthandel, hvor Aas-saken preget programmet. 

Finansiell krafthandel

Det var stor interesse for arrangementet, som hadde med innledere fra blant annet NVE, Finanstilsynet, Skagerak Kraft og flere advokatfirmaer. Her fikk publikum en grundig gjennomgang av regelverket for handel med finansielle produkter og varederivater, samt gjeldende bestemmelser for markedsatferd i Norge. Responsen fra deltakerne var klar: her har kraftselskapene behov for mer veiledning fra myndighetene.

Under seminaret stilte også Nasdaq-sjef Georg Aasen som innleder og i debatt. Han fortalte om hva som skjedde i Einar Aas-saken og hvordan tilliten til kraftbørsen kan styrkes.

– Vi er avhengig av å få gjenoppbygget tillit, for å gjenopprette dynamikken i markedet. En effektiv handelsplass må baseres på tillit, sa Aasen.

Videre kunne han fortelle at Nasdaq nå gjennomgår eget regelverk, og at det er enighet om at det er svakheter ved det. Men Aasen påpekte også at den fallende likviditeten i det finansielle kraftmarkedet skyldes strengere regulering fra EU-nivå. Ifølge Aasen virker også økt bilateral handel og usikkerhet om politiske rammebetingelser negativt på børshandelen.

– Nå er det viktig at næringen ser på de faktiske forholdene og langtidskonsekvensene av hvordan markedet skal utvikle seg i fremtiden, sa Aasen.

Energi Norge vil arrangere et nytt seminar om regelverket for krafthandel i 2019.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: