Energi Norge

Innhold

– Må ha en reell mulighet til å påvirke EU-regelverk

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Blafrende flagg EU. Foto

Energi Norge mener de aktørene som regelsettet kommer til å regulere, også bør kunne komme med sine synspunkter på et tidspunkt der man har en reell mulighet til å påvirke. Foto: EC

Når aktører i kraftmarkedet påvirkes av forordninger fra EU må de også ha en reell mulighet til å påvirke regelverket. Praksisen må endres, mener Energi Norge.

Dette påpekes i et høringssvar Energi Norge har sendt til Olje- og energidepartementet (OED) i forbindelse med deres forslag til endringer i energiloven og forskrift om elektrisk kraft over landegrensene.

– Det var ingen reell mulighet til endringer i OEDs høring, siden teksten for lengst var ferdigforhandlet av EU og tilpasningstekster uaktuelt. Vi mener dette viser at dagens høringspraksis ikke fungerer optimalt, og at den bør endres slik at næringen kan være med å gi sine innspill tidligere, sier juridisk rådgiver Birgitte Jourdan Andersen i Energi Norge.

Lukket handlingsrom

OEDs høring ble sendt ut i slutten av november 2018. Endringene omhandler EUs Kommisjonsforordning om fastsettelse av retningslinjer for kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering (CACM). Dette er helt sentrale rammebetingelser for fornybarnæringen.

I sitt høringssvar peker Energi Norge på at CACM er en kommisjonsforordning som for lengst har blitt gjennomført i Europa. Statnett og næringen har også implementert regelverket på egenhånd, siden Norge er et integrert marked med resten av Europa.

Energi Norge har derfor ikke noen kommentarer til substansen, da det ikke er noe handlingsrom for eventuelle tilpasningsregler.

Uheldig situasjon

I OEDs høring fremkommer det at Statnett, NVE og OED allerede i vedtaksfasen har gitt innspill til utformingen av nettkoder og retningslinjer, men ikke næringen. Dette til tross for at endringene påvirker flere aktører i kraftmarkedet. Herunder kraftprodusenter, nettselskap, kraftbørser, aktører innenfor krafthandel, utstyrsleverandører og kraftforbrukere.

– De aktørene som regelsettet kommer til å regulere, bør også ha mulighet til å komme med sine synspunkter på et tidspunkt der man har en reell mulighet til å påvirke, avslutter Jourdan Andersen.

Energi Norge etterlyser en større transparens ved forhandlinger av tilpasningstekster. Dette bør ikke være noen hindringer for forhandlingene med EU, men vil underbygge at EØS-avtalen åpner for et samarbeid og demokratiserte prosesser.

  1. Høringssvar: Kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering

    Les Energi Norges høringssvar til Olje- og energidepartementets forslag til endringer i energiloven og forskrift om elektrisk kraft over landegrensene (februar 2019).

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: