Energi Norge

Innhold

Høringssvar: Kapasitetstildeling og flaskehalshåndtering

Les Energi Norges høringssvar til Olje- og energidepartementets forslag til endringer i energiloven og forskrift om elektrisk kraft over landegrensene (februar 2019).

Last ned høringssvaret