Energi Norge

Innhold

Ap-forslag vil frata vannkraften milliardinntekter

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Kraftverk og vann. foto

Opprinnelsesgarantier var viktig for å realisere utbyggingen av Sandvik kraftverk i Rogaland. Foto: Småkraftforeningen

Arbeiderpartiet vil gjøre norske opprinnelsesgarantier verdiløse når de foreslår å avvikle ordningen i Norge. Det vil frata stat og kommune milliardinntekter fra den norske vannkraften og overføre dem til konkurrenter i andre land.

– Regjeringen har igangsatt en utredningsprosess for å forbedre ordningen med opprinnelsesgarantier, mens Aps forslag i praksis vil avvikle ordningen på norsk side. Det virker lite gjennomtenkt, ettersom ordningen både er frivillig for industrien, ikke koster dem noe, og samtidig bidrar med store inntekter, blant annet til de mange Ap-styrte kommunene som eier vannkraftverk slik som Oslo, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Beregninger viser at norske kraftverk tjente mellom 0,6 og 2 milliarder kroner på salg av opprinnelsesgarantier i 2018. Dette er inntekter som i stor grad tilfaller norske kraftselskaper og som vil gå til andre land dersom ordningen avskaffes i Norge.

Hva er en opprinnelsesgaranti?

En opprinnelsesgaranti er en omsettelig garanti for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Garantien dokumenterer at kunden har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende sitt forbruk, selv om det ikke er akkurat denne strømmen de får i stikkontakten. Denne finansielle garantien er det nærmeste vi kommer en ordning for at kunden skal kunne "velge" fornybar strøm siden strøm ikke kan spores fysisk i nettet. Garantien gir kundene mulighet til å bruke forbrukermakten sin til å øke etterspørselen etter fornybar energi.

Dokument 8-forslag

Forslaget fra Ap inngår i et såkalt Dokument-8 forslag som ble lagt frem for Stortinget forrige uke. Her foreslår de blant annet å melde Statnett ut av systemet for kvalitetssikring av garantiene, Association of Issuing Bodies (AIB), og gjøre det "praktisk vanskelig" å eksportere norske opprinnelsesgarantier.

Norske opprinnelsesgarantier vil da i praksis ikke kunne omsettes i energimarkedet i EØS-området, og på den måten bli verdiløse. Konsekvensen vil være at fornybarkonkurrenter i andre land kan høste disse inntektene fra kunder som etterspør garantiene. Dermed svekkes konkurranseevnen til norsk vannkraft.

Ap hevder at landene Tsjekkia, Portugal og Storbritannia ikke er medlem av AIB. Dette er ikke riktig. Tsjekkia er medlem og Portugal er i prosess med innmeldelse. Storbritannia er ikke medlem og vil naturlig nok ikke på grunn av Brexit.

Partiet ønsker også å endre NVEs varedeklarasjon slik at det går klarere frem hva den viser. Energi Norge er enig i at dette er ønskelig og ser endringer i varedeklarasjonen som et naturlig sted å starte prosessen for forbedringer av ordningen. På sikt vil dette bidra til et mer velfungerende marked, med god informasjon og åpenhet om hva garantiene er og ikke er.

Konkurransefortrinn

– Salg av opprinnelsesgarantier gir fornybar energi et konkurransefortrinn sammenliknet med for eksempel kullkraft, og bidrar dermed til raskere energiomstilling i Europa. Ordningen er blitt såpass verdifull at den nå er med på å utløse investeringer i fornybar energi, sier Kroepelien.

Et eksempel på en slik investering er Sandvik kraftverk. Opprinnelsesgarantier var avgjørende for at dette prosjektet ble realisert, ettersom inntektene fra ordningen ga nødvendig toppfinansiering som utløste prosjektet.

Les også: Ap vil selge ren norsk strøm på tilbud. Kommentar av Kjetil B. Alstadheim i Dagens Næringsliv torsdag.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: