Energi Norge

Innhold

Brexit – Hva skjer med kvotemarkedet?

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Storbritannia flagg.

Avtale eller ikke avtale mellom Storbritannia og EU har mye å si for britenes deltagelse i det europeiske kvotemarkedet. Foto: Pixabay

Storbritannia har en ambisiøs klimapolitikk, men en stor del av den avhenger av EU-samarbeidet. Dersom britene går ut av EU uten en avtale vil ikke landet lenger være en del av det europeiske kvotemarkedet.

Det europeiske kvotemarkedet (EU ETS) setter en pris på utslipp fra energi- og industrisektorene, og er derfor et viktig virkemiddel for å nå klimamålene.

Uavhengig av om Storbritannia får til en avtale eller ikke med EU, har de nå valgt å utvikle sitt eget kvotemarked (UK ETS). Britenes plan er at dette nasjonale kvotemarkedet skal koble seg til EU ETS fra 2021, men for at det skal være mulig må britene få til en avtale med EU før 31. oktober.

– Storbritannia har vært en viktig alliert i arbeidet med å styrke kvotemarkedet. EU ETS er det viktigste verktøyet vi har for energi- og industrisektoren og vi ønsker selvfølgelig at Storbritannia blir i det europeiske kvotemarkedet, sier sjef for Energi Norges Brusselkontor Eivind Hodne Steen.

Brexit er x-faktoren

Situasjonen nå er at EU har fryst Storbritannias deltakelse i EU ETS fra januar 2019. Det vil si at selskapene som vanligvis må kjøpe kvoter, per dags dato ikke vet om de må betale for utslippene sine i år, eller i fremtiden.

Dersom det ikke blir en avtale betyr det at den britiske staten ikke vil være en del av EU ETS fra januar 2019, og kvotene kan ikke handles med. Da risikerer landet å gå glipp av 1,3 milliarder pund i inntekter og kvotepliktige selskaper vil slippe å kjøpe kvoter.

Til tross for at kvoter for 2019 er fryst og de som har flyttet overskuddskvotene over til kontoer i andre land, er det en frykt for at kvoter vil bli dumpet ved et "no deal scenario". Dette vil gjøre at prisen kan falle raskt og drastisk. Kvoteprisen har allerede gått noe ned, og analytikere peker på Brexit som en av hovedårsakene.

Blir det en avtale vil kvotene bli solgt og landet kan få inntektene. Storbritannia vil i dette tilfellet delta i kvotemarkedet frem til utgangen av 2020 og deretter vil UK ETS kunne kobles til EU ETS.

Industrien skjelver

Dersom det ikke blir en avtale vil alle kvotepliktige selskaper i Storbritannia fra 4. november 2019 tillegges en CO2-avgift på 16 pund/tonn CO2. Unntaket er flysektoren som ikke vil få denne CO2-avgiften. Storbritannia har i tillegg til kvotemarkedet en minimumspris på utslipp som er 18 pund/tonn CO2. Denne vil fortsatt være her og i praksis vil derfor den totale utslippsprisen være 18 pund.

Dette bekymrer den britiske industrien. Den britiske industriforeningen (CBI) frykter usikkerheten rundt rammeverket for betaling av klimagassutslipp og selskapene forventer markedsforvrengning fordi de ikke vet nok om hva som vil skje. Det er i dag ikke nok detaljer om hvordan et fremtidig UK ETS vil se ut.

Les hva vi tidligere har skrevet om energisamarbeidet i Europa og Brexit.

 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: