Elektrifisering gir lavere kostnader for husholdningene

Nyhet, Strømmarked

Publisert

To unge damer står og snakker sammen mens en elbil lader. Foto

Ved overgang til elektrisk transport og oppvarming, kan en norsk husholdning spare rundt 8000 kroner årlig, inkludert avgifter. Foto: Shutterstock

Overgangen fra fossil energi til elektrisitet vil ikke bare gi betydelige utslippskutt og nye arbeidsplasser for Norge. Det vil også medføre 30 prosent lavere energikostnader for norske husholdninger. Det viser nye beregninger fra Energi Norge.

Norske husholdninger bruker i gjennomsnitt 25 000 kroner på strøm, oppvarming og drivstoff årlig. Ved overgang til elektrisk transport og oppvarming, kan de spare rundt 8000 kroner årlig, inkludert avgifter. Det betyr en samlet sparegevinst på over 19 milliarder kroner for hele landet, viser en ny rapport fra Energi Norge som ble lagt frem under Arendalsuka. 

Les hele rapporten her

– I dag betaler folk mer for energi enn de vil gjøre i fremtiden, blant annet fordi forbrenningsmotorer er lite effektive. En elektromotor kan derimot utnytte rundt 90 prosent av energien. Derfor er det mye penger å spare, sier administrerende direktør Knut Kroepelien i Energi Norge.

Han er dessuten opptatt av at klimatiltakene ikke skal øke de sosiale forskjellene i Norge.

– Skal vi få til en omstilling av samfunnet, må vi ha hele befolkningen med oss. Da er det naturligvis positivt at elektrifisering vil bidra til lavere energikostnader og skape nye arbeidsplasser, i tillegg til renere luftkvalitet og andre miljøfordeler, sier Kroepelien.

Viktigste klimaløsning

Elektrifisering av transport, industri og andre sektorer er den viktigste løsningen for at Norge skal kunne kutte klimagassutslipp og bidra til FNs 1,5-gradersmål. Norge er allerede på god vei både når det gjelder privatbiler, busser og ferger. Også i flytrafikken er det ambisiøse mål for elektrifisering.

#005

Knut Kroepelien under rapportlanseringen i Arendal.

– DNVGL har beregnet at elektrifisering i kombinasjon med fornybar hydrogen, biodrivstoff og fjernvarme kan levere 45 prosent kutt i norske klimagassutslipp allerede i 2030, sier Kroepelien.

Ifølge rapporten kan strøm og fornybar hydrogen dekke nesten all norsk transport i 2040, med unntak av sjøtransporten hvor det fortsatt vil være behov for fossil energi.

Skaper nye arbeidsplasser

Norges forsprang innen elektrifisering åpner også for etablering av en ny eksportrettet leverandørindustri, ettersom løsningene vil bli etterspurt globalt. Beregninger fra Menon Economics viser at Norge kan øke sin verdiskaping med rundt 17 milliarder kroner i 2040 ved å utvikle og eksportere teknologi knyttet til elektrifisering.

- Norges har unik kompetanse innen maritim sektor og fornybar energi som gir oss et svært godt utgangspunkt for å etablere nye teknologiarbeidsplasser på dette feltet, mener Kroepelien.

Dersom vi legger til den økte verdiskapingen i fornybarnæringen som følge av økt forbruk av strøm og fornybar hydrogen i Norge, kan den økte verdiskapingen bli på 35-40 milliarder kroner i 2040.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: