Energi Norge

Innhold

Elhub vil gi raskere bytte av strømleverandør

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Bilde av et nettbrett som viser strømforbruk

Innføringen av Elhub fra 18. februar vil bidra til effektiv distribusjon av måleverdier, med høy kvalitet og utnyttelse av det teknologiske potensialet som ligger i smarte strømmålere. Foto: Lyse

I februar innføres Elhub i Norge, et nytt sentralt IT-system som blant annet vil gjøre det raskere og sikrere å bytte strømleverandør. Grunnet testing av systemet vil leverandørbytter nå måtte vente til 18. februar.

Hva er Elhub?

  • Elhub er en nøytral datahub som vil håndtere alle måledata og markedsprosesser i det norske kraftmarkedet.
  • Det vil være standardiserte grensesnitt for meldingsutveksling som vil føre til at alle involverte aktører kun trenger å forholde seg til én part.
  • Elhub har høy innebygget sikkerhet. Alle meldinger er krypterte og tilgang til data er begrenset. Dette gi økt personvern og sikkerhet for kunden.
  • Elhub AS er et heleid datterselskap av Statnett, og drives på oppdrag fra NVE.

Elhub er et sentralt IT-system som skal sørge for at en rekke prosesser i skjæringspunktet mellom nettselskapene og strømleverandørene gjøres raskere og tryggere enn i dag. Systemet driftes av Statnett på oppdrag fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Et viktig poeng med Elhub er at leverandørbytter går raskere i fremtiden. I dag kan dette ta opp mot syv dager, men det nye systemet kan redusere dette helt ned til én-to dager, ifølge NVE.

Fremover skal kunden kun henvende seg til sin strømleverandør i forbindelse med flytting og leverandørbytter, ettersom Elhub vil være grensesnittet i stedet for hvert enkelt nettselskap.

Begrensninger i testperiode

I forbindelse med testperioden frem til oppstarten 18. februar er det ikke mulig for kundene å bytte strømleverandør. Dette handler om å unngå feil i avregning og fakturering etter at Elhub er i drift.

– Det er forståelig at prosjektet må foreta de nødvendige testene før en slik overgang, men det er uheldig at det kommer akkurat i en periode med høye priser og stor aktivitet i markedet, sier næringspolitiske rådgiver Lars Ragnar Solberg i Energi Norge.

Han understreker at det likevel er mulig å bytte strømavtale.

– Det er fortsatt mulig å bytte fra en strømavtale til en annen hos din nåværende strømleverandør. Du kan også melde din interesse hos en ny strømleverandør i dag, men starten på avtalen må vente til etter 18. februar, sier Solberg.

Mer effektive prosesser

Innføringen av Elhub vil bidra til effektiv distribusjon av måleverdier, med høy kvalitet og utnyttelse av det teknologiske potensialet som ligger i smarte strømmålere. Dette gjelder både for nettselskap, strømleverandører og kunder.

Det vil være både tids- og kostnadsbesparelser ved at en rekke oppgaver blir sentralisert. Kvalitet på kundedata og måleverdier vil også bli bedre med den nye teknologien. Elhub vil bidra til mer strømlinjeformede prosesser i databehandlingen knyttet til de smarte målerne, og vil gi grunnlag for bedre kundekommunikasjon.

– En annen fordel er at kundene også vil kunne få raskere tilgang til sine forbruksdata på "Min side" hos sin valgte strømleverandør, eller på nettselskapets sider. Dette er mulig på grunn av hyppigere oppdateringer etter at Elhub starter opp, avslutter Solberg.

Les mer om Elhub her.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: