Energi Norge

Innhold

Høyeste kraftimport siden 2010

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Hydro sitt anlegg i Røldal-Suldal kraftverk

Den viktigste forklaringen på den høye kraftimporten i 2019 er at norske vannkraftverk har produsert mindre strøm enn vanlig. Foto: Norsk Hydro ASA

Ved utgangen av året har Norge importert 11,8 TWh strøm fra våre naboland. Det er høyeste nivå siden 2010 og tilsvarer mer enn hele Oslos årsforbruk. I perioder har vi importert nesten gratis vindkraft fra Danmark.

I normalår eksporterer vi betydelig mer strøm enn vi importerer. I år har vi derimot importert 11,8 TWh (milliarder kilowattimer), mens vi har eksportert 11,7 TWh gjennom kablene, ifølge tall fra Statnett.

– Import og eksport av kraft styres fra time til time av strømprisene i de ulike landene. Når vi har importert så mye strøm, betyr det at prisene i mange perioder har vært lavere i våre naboland. Uten muligheten til å importere, hadde strømregningen her hjemme blitt høyere, sier Toini Løvseth, direktør for marked i Energi Norge.

Tredje kvartal i år var strømprisene 23 prosent lavere enn samme periode i fjor.

I perioder får vi gratis strøm fra Danmark, når vindkraftproduksjonen der overstiger strømforbruket. Det skjer typisk på nattestid i helgene, når det er lite aktivitet både hjemme hos folk og på arbeidsplassene. Det har vi hatt flere eksempler på nå i desember.

Den viktigste forklaringen på den høye kraftimporten i 2019 er imidlertid at norske vannkraftverk har produsert mindre strøm enn vanlig, grunnet lite snø i fjellet forrige vinter.

– Forrige vinter var uvanlig snøfattig. Det ga lite smeltevann til de over 1000 kraftmagasinene vi har over hele Norge. Kraftprodusentene har derfor holdt igjen produksjonen for å sikre at vi har nok vann til å levere strøm gjennom hele året, forklarer Løvseth.

Snødybden måles regelmessig av kraftprodusentene, slik at de vet hvilke vannmengder de har i reserve når snøsmeltingen begynner på våren. Ved inngangen til året var det rundt 10 TWh mindre snø i fjellet enn normalt, ifølge Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

Les egen sak på Nettavisen.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: