Energi Norge

Innhold

Hvordan påvirker Brexit energisamarbeidet i Europa?

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Europeiske flagg på rad. foto

29. mars er den offisielle datoen for britenes utgang fra EU. Mye tyder på at det ikke vil være en avtale på plass innen det. Foto: European Union 2014 - EP

Det nærmer seg datoen for britenes utgang fra EU og mye tyder på at det ikke kommer til å være en avtale på plass. Så hvordan vil dette påvirke det europeiske energisamarbeidet?

29. mars er den offisielle datoen for britenes utgang fra EU. Nå er det fare for at den fremforhandlede avtalen blir forkastet av Parlamentet i Storbritannia, og at det dermed vil bli en exit uten avtale – en såkalt "no-deal Brexit".

Her er noen av faktorene som vil bli viktig for det fremtidige energisamarbeidet.

1. Krafthandel

Den europeiske bransjeorganisasjonen Eurelectric har fremhevet viktigheten av at reglene og tilnærming for finansiell handel må være på plass. Dette er viktig for vår næring fordi en stor del av energihandelsplattformene for finansiell "hedging" av energirisiko befinner seg i Storbritannia.

2. Mellomlandskabler

Det bygges og planlegges flere mellomlandskabler fra både Norge og EU til Storbritannia. Disse kablene vil trenge omfattende handelssamarbeid også i fremtiden.

Eurelectric har så langt observert at viktigheten av kablene og ønsket om fremdrift for disse er tilstede hos britene. Den europeiske bransjeorganisasjonen vil jobbe for at dette fortsetter også i fremtiden.

På et møte ved den britiske ambassaden i Oslo i starten av februar i år, var også flere offentlige britiske aktører tydelige på at nåværende og planlagte kabler er viktige og nødvendige.

3. Atomkraftsikkerhet og atomavfallshåndtering

Den britiske tenketanken Institute for Government har påpekt at regelverket rundt atomkraftsikkerhet og atomavfallshåndtering er mest kritisk for energisektoren ved en situasjon uten avtale. Det er fordi dette arbeidet i dag er dekket av europeiske institusjoner.

Storbritannia holder på å utdanne personal og anskaffe gode nok IT-systemer. Denne analysen kommer frem som en del av en gjennomgang som tenketanken har gjort.

Ønskeliste for energisamarbeidet EU/Storbritannia

Gjennom Eurelectric har Energi Norge vært med på å utarbeide en ønskeliste for hva det fremtidige energisamarbeidet mellom EU og Storbritannia bør inneholde. Her er noen av de viktigste punktene:

  • Storbritannia og EU bør ha et så tett energiforhold som mulig. Dette inkluderer kabler, energihandel og fortsatt integrerte engrosmarkeder.
  • For å ha minst mulige regulatoriske problemer bør Storbritannia være fullverdige medlemmer av EUs byråer som ACER, ENTSO-E og ESMA, om mulig også etter en eventuell overgangsperiode.
  • Fortsatt deltakelse i infrastruktur-fond som Trans-European Networks for Energy (TEN-E), Projects of Common Interest (PCI) og Connecting Europe Facility (CEF).
  • Beskytte Good Friday-avtalen for fred i Nord-Irland og herunder sikre fortsatt kraftintegrasjonen på den irske øya.
  • Fortsatt deltakelse i Kvotehandelssystemet, også etter 2021.
  • Sammenfallende regulerings-innfallsvinkel til fysisk og finansiell krafthandel.
  • En tvisteløsningsmekanisme som er effektiv, bindende og som sikrer at begge parter følger avtaler og regler.

Les hele posisjonsnotatet til Eurelectric her.

Les mer om Brexit og energisamarbeidet:
  • OFGEM, som er den britiske regulatoren, har skrevet et åpent brev om hvilke grep markedsaktører skal ta om det blir en "no-deal". Brevet kan leses her.
  • Storbritannias regjering har skrevet om krafthandel dersom det blir "no-deal".
  • Eurelectric har skrevet om konsekvenser ved "no-deal" for kvotehandelssystemet, Irland og klimapolitikken i et brev som ble sendt til den britiske statsminister Theresa May og EUs sjefsforhandler Michel Barnier i oktober.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: