Energi Norge

Innhold

Mer fornøyde strømkunder

Nyhet, Strømmarked

Publisert

Fire mennesker med lyspære i hånden. foto

For andre kvartal på rad går omdømmeskåren til kraftnæringen opp. Foto: Pexels.com

Kraftnæringens omdømme løfter seg andre kvartal på rad. Sammenlignet med bank, forsikring, tele og bredbånd har kraftnæringen uten tvil hatt den mest positive utviklingen i omdømmeskåren fra 2006.

Omdømmeskåren er hentet fra Kantars Energibarometer for tredje kvartal 2019. Formålet med undersøkelsen er å kartlegge norske strømkunders atferd, holdninger og interesser i forhold til energispørsmål.

Forbedret omdømme

Kraftnæringens omdømme ligger nå på 54 av totalt 100 poeng. Det er opp to poeng fra forrige kvartal. Næringen skårer høyest på parameterne pålitelighet og tilfredshet, med henholdsvis 74 og 70 poeng.

– Tallene viser at de fleste strømleverandørene har jobbet grundig og profesjonelt med kundedialogen sin de siste årene. Ingen andre bransjer i undersøkelsen har hatt en tilsvarende oppgang, sier næringspolitisk rådgiver Lars Ragnar Solberg i Energi Norge.

Den 12. og 13. november samler vi bransjeaktører og fageksperter til to inspirerende dager på Clarion Hotel The Hub i Oslo sentrum.

 

Sammenlignet med bank, forsikring, tele og bredbånd er kraftnæringen uten tvil den som har hatt den kraftigste utviklingen i omdømmeskåren. I 2006 lå kraftnæringen lavest med en omdømmeskår på 30 poeng, mens bankene lå på topp med 61 poeng. Kraftnæringen ligger fortsatt bak bank og forsikring, som får henholdsvis 62 og 58 poeng, men er nå litt foran mobil- og bredbåndleverandørene som begge får 52 poeng.

Viktig med konkurranse

22 prosent av husstandene i undersøkelsen byttet strømleverandør det siste året. Det er flere unge enn gamle mennesker som bytter ofte, og det er flere i Oslo og Akershus enn i resten av landet. Strømkunder som bytter leverandør blir generelt sett mer fornøyde med den nye strømleverandøren sin, og tilfredsheten er økende. Kunder som bytter gir sin gamle strømleverandør i snitt 48 poeng i tilfredshet, mens den nye får i snitt 67 poeng.

– Dette er en indikator på at strømmarkedet fungerer godt i Norge. Konkurranse mellom markedsaktørene driver frem god kundedialog, nye tjenester og sørger for å gi kundene valgfrihet. Fornybarnæringen er avhengige av gode markedsbaserte tjenester og løsninger for å møte kundenes behov, avslutter Solberg.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: