Energi Norge

Innhold

NVE vil begrense kundenes valgfrihet

Nyhet, Strømmarked

Publisert

En eldre mann med briller ser på strømforbruket sitt på en ipad. Foto

Strømleverandørene må få beholde sin frihet til å tilby etterspurte tjenester som sørger for en enklere og tryggere kundeopplevelse. Foto: Fortum

NVE vil forby strømleverandørene å tilby en betalingstjeneste som gjør kundenes strømutgifter mer stabile gjennom året. Energi Norge er bekymret for at forbudet vil ramme kundenes behov for forutsigbarhet og valgfrihet.

Fjordkraft er en av strømleverandørene som leverer en slik betalingstjeneste. De lar kundene betale et fast beløp hver måned gjennom hele året, basert på en forventet årlig kostnad. Dette beløpet vil typisk være høyere enn den faktiske strømregningen på sommeren og lavere enn den faktiske strømregningen på vinteren.

Det månedlige beløpet betales via en såkalt strømkonto, hvor kunden kan se transaksjonene ut og inn av sin konto, ganske likt som en vanlig bankkonto. Tjenesten er helt uavhengig av valg av strømavtale og nettleie, og kundene velger selv om de ønsker dette som en tilleggstjeneste. Alle prissignaler som kommer fra spotmarkedet og nettleien blir formidlet til kunden på fakturaen på normal måte, og prissignalet når kunden i like stor grad som ved andre tjenester.

Markedet sørger for valgfrihet

Nå har Fjordkraft mottatt et varsel om mulig tvangsmulkt fra NVE, dersom de ikke slutter å selge og levere denne tjenesten. NVE peker på at andre aktører med lignende tjenester vil bli fulgt opp på samme måte.

– Strømregningen og prisdannelsen er kompleks. NVE må gi strømleverandørenes frihet til å tilby etterspurte tjenester som sørger for en enklere og tryggere kundeopplevelse. Det er essensielt at prissignalet når kundene, men slike betalingstjenester hvor en lar kundene betale et fast beløp over året, går i fin parallell med andre tjenester og produkter. I stedet for å true med tvangsmulkt og forbud, så ønsker vi at NVE innbyr til dialog med næringen om de beste løsningene for kunden, sier næringspolitisk rådgiver Lars Ragnar Solberg i Energi Norge.

Han påpeker at det er gjennom valgfrihet, konkurranse og gode markedsløsninger man finner de beste løsningene for kundene.

Tvangsmulkt og forbud

NVE mener at tjenesten Fjordkraft leverer er i strid med Forskrift om måling, avregning, fakturering av nettjenester og elektrisk energi, nettselskapets nøytralitet mv. De mener at slike tilleggstjenester avviker fra bestemmelsene om etterskuddsfakturering og forskuddsfakturering.

– Vi tenker for det første at slike betalingstjenester ikke reguleres av avregningsforskriften, men av finanslovgivningen. Videre mener vi at denne type betalingstjenester er svært gunstig med tanke på at den er uavhengig av strømavtalen, og at kundene vil motta prissignaler samtidig som betalingsstrømmen fra kunden blir jevnet ut. Det vil være mer problematisk å inngå en tradisjonell fastprisavtale med tanke på prissignaler, sier direktør for rammevilkår Torkel Rolfseng i Fjordkraft.

Treffer sårbare kunder

Markedskonferansen til Energi Norge tidligere i november pekte et samlet publikum på strømprisen som en stor omdømmeutfordring. Selv om Norge har et av verdens mest velfungerende kraftmarkeder er prisdannelsen kompleks og en kilde til frustrasjon blant kundene. På konferansen pekte også Forbrukerrådet på EU-kommisjonens sårbarhetsstudie, hvor strømbransjen nevnes som en av de viktigste bransjene.

– Mange kunder ønsker en enklere og mer forutsigbar strømregning. Hva er da mer forutsigbart enn å betale det samme beløpet hver måned? Mobil- og bredbåndbransjen tilbyr sine kunder faste beløp og forutsigbare regninger – hvorfor kan ikke NVE tillatte dette for strømbransjen? I tillegg tror vi at det er de mest sårbare kundene som har det største behovet for en slik betalingstjeneste, avslutter Solberg.

Les også egen sak på E24.no

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne: